Структура Української інженерно-педагогічної академії

Структура Української інженерно-педагогічної академії затверджена наказом №264 від 30 вересня 2022 р. та введена в дію з 01 жовтня 2022 р.

 

Факультети та  кафедри:

 

 1.1.1.Факультет енергетики і автоматизації.

 

 1.1.1.1. Кафедра фізики, електротехніки  та  електроенергетики.       

 1.1.1.2.Кафедра автоматизації, метрології та енергоефективних технологій.     

 1.1.1.3.Кафедра іншомовної підготовки, європейської інтеграції та  міжнародного співробітництва.

    

 1.1.2.  Факультет  інноваційних технологій.

 

 1.1.2.1. Кафедра машинобудування, транспорту і зварювання.     

 1.1.2.2.Кафедра  інформаційних комп’ютерних технологій і математики.    

 1.1.2.3.Кафедра харчових  технологій, легкої промисловості і дизайну.

 1.1.2.4.Кафедра ресторанного, готельного та туристичного  бізнесу. 

 

Навчально-наукові інститути Академії. 

1.2.1.Навчально-науковий інститут педагогіки, психології, менеджменту та освіти дорослих УКРАЇНСЬКОЇ ІНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ АКАДЕМІЇ .

 

 1.2.1.1. Кафедра педагогіки, методики та менеджменту освіти.

 1.2.1.2. Кафедра практичної психології.

 1.2.1.3. Кафедра економіки та менеджменту.

 1.2.1.4. Кафедра краєзнавчо-туристичної роботи, соціальних і гуманітарних наук.

 1.2.1.5. Кафедра фізичного виховання.

 1.2.1.6.Кафедра маркетингу та торговельного підприємництва.

 1.2.1.7. Центр інноваційних освітніх технологій, міжнародних зв’язків  та   академічної мобільності.

1.2.1.8. Центр педагогічної та управлінської досконалості для професійної  

(професійно-технічної) освіти в Україні.

1.2.1.9.   Навчальний центр підготовки іноземних громадян.

1.2.1.9.1. Підготовче відділення.

1.2.1.10.   Центр розвитку кар’єри, креативності та підприємництва.

1.2.1.10.1. Навчальна лабораторія зв’язків з громадськістю та профорієнтаційної роботи.

1.2.1.10.2. Сектор культурного розвитку.

 

1.2.2. Навчально-науковий професійно – педагогічний інститут   УКРАЇНСЬКОЇ ІНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ АКАДЕМІЇ (м. Бахмут):

 

 1.2.2.1. Кафедра електромеханічних та комп’ютерних систем.

 1.2.2.2. Кафедра економіки підприємств та  менеджменту.    

 1.2.2.3. Кафедра  освітніх технологій та охорони праці.

 1.2.2.4. Відділ довузівської підготовки та підвищення кваліфікації.

 1.2.2.5. Відділ комп’ютерної підтримки та поліграфічних послуг.

 1.2.2.6.Навчально-наукова лабораторія «Інноваційні технології в екології». 

1.2.3. Стахановський навчально-науковий інститут гірничих та освітніх технологій (м. Харків).

 

Підрозділи Академії: 

1.3.1.    Аспірантура і докторантура.

1.3.2.    Навчально-методичний відділ.

1.3.3.    Науково-дослідна частина.

1.3.4.    Наукова бібліотека.

1.3.5.    Інформаційно-обчислювальний центр.

1.3.6.    Навчально-науковий центр.

1.3.6.1. Експлуатаційна ділянка.

1.3.7.    Відділ кадрів.

1.3.8.    Відділ організації та контролю діловодства.

1.3.9.    Бухгалтерська служба.

1.3.10.   Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації викладачів вищих

              навчальних закладів за системою Міжнародного товариства

              інженерної педагогіки IGIP ( Центр інженерної педагогіки IGIP).

1.3.11.   Стадіон «Гарт».

1.3.12.   Спортивно-оздоровчий табір «Буймерівка».

1.3.13.   Студентська їдальня.

1.3.14.   Студентське містечко.

1.3.15.   Корпус Помірки-27.

1.3.16.   Відділ матеріально-технічного постачання та закупівель.

1.3.17.   Експлуатаційно-технічний відділ.

1.3.18.   Господарська ділянка.

1.3.19.   Ремонтно-будівельна група.