071 Облік і оподаткування

Дана спеціальність орієнтована на підготовку висококваліфікованих фахівців, які володіють комплексними компетенціями у сфері бухгалтерського обліку, економічного аналізу, аудиту та оподаткування для роботи на підприємствах різних видів діяльності.

Теоретичні знання та практичні навички, отримані в процесі підготовки, дозволять випускникам спеціальності «Облік і оподаткування» самостійно ставити і вирішувати професійні завдання, брати участь в розробці управлінських рішень, спрямованих на підвищення ефективності діяльності підприємства, що дозволить їм стати конкурентоспроможними фахівцями на українському і міжнародних ринках праці.

Детальніше про спеціальність можна дізнатися за посиланням