Магістр

Програма, характеристика та критерії оцінювання завдань фахового іспиту:

011 "Освітні, педагогічні науки"

015 "Професійна освіта (за спеціалізаціями)"

051 "Економіка"

053 "Психологія"

071 "Облік і оподаткування"

072 "Фінанси, банківська справа та оподаткування"

073 "Менеджмент"

075 "Маркетинг"

076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність"

141-144-182 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка", "Теплоенергетика", "Автоматизація та комп`ютерно-інтегровані технології", "Технології легкої промисловості"

181 "Харчові технології"

241 "Готельно-ресторанна справа"

281 "Публічне управління та адміністрування"

Іноземна мова

Для іноземців та осіб без громадянства:

Українська мова

Мова навчання

015 "Професійна освіта (за спеціалізаціями)"

053 "Психологія"