126 Інформаційні системи та технології

Особливістю спеціальності є підготовка фахівців в галузі, яка:

− одночасно оперує поняттями реального та віртуального «світів»;

− вимагає від людини вміння реагувати і впливати на процеси, що відбуваються в навколишньому світі без її втручання;

− «живе» за рахунок збільшення об’ємів даних з можливістю вільного доступу до них і, при цьому, потребує відбору лише якісної інформації.

Тож, фахівець має бути компетентним в питаннях проєктування, впровадження та адміністрування комунікаційних мереж та сервісів організації; проєктування системного і прикладного програмного забезпечення; реалізації комунікаційних та інформаційних програмних комплексів; впровадження інтернет-рішень для розв’язання технічних задач; розробки інформаційних комплексів і систем.

Детальніше про спеціальність можна дізнатися за посиланням