Професійна освіта (Харчові технології) (млб)

ОК 1

Українська мова (за професійним спрямуванням)

ОК 2

Історичні та соціально-політичні студії

ОК 3

Філософсько-українознавчі студії

ОК 4

Іноземна мова

ОК 5

Технології особистісного зростання та навчання

ОК 6

Iнформацiйнi i комунiкацiйнi технологiї

ОК 7

Педагогіка виробничого навчання

ОК 8

Психологія виробничого навчання

ОК 9

Освітні теорії та методології у педагогічній діяльності

ОК 10

Загальна, органічна хімія та екологія

ОК 11

Фізико-хімічні властивості матеріалів і товарів в галузі

ОК 12

Технологія виробництва кулінарної продукції

ОК 13

Організація виробництва та обслуговування в закладах харчової галузі

ОК 14

Основи дієтичного харчування

ОК 15

Математичні і графічні основи галузевого знання

ОК 16

Вступ до фаху та Виробниче навчання

ОК 17

Виробнича практика

ОК 18

Виробничо-педагогічна практика

ОК 19

Атестаційний екзамен із загальної та професійно-педагогічної підготовки

ОК 20

Атестаційний екзамен зі спеціалізації

ОК 21

Фізичне виховання