Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології (млб)

ОК1 Вища математика

ОК2 Фізика 

ОК3 Електротехніка

ОК4 Основи програмування

ОК5 Інженерна та комп`ютерна графіка

ОК6 Інформаційні технології та бази даних в автоматизованих системах керування

ОК7 Основи охорони праці та безпека життєдіяльності

ОК8 Іноземна мова

ОК9 Історичні та соціально-політичні студії 

ОК10 Філософсько-українознавчі студії

ОК11 Українська мова (за професійним спрямуванням)

ОК12 Основи проектування, вимірювання та технічні засоби систем автоматичного керування

ОК13 Теорія автоматичного управління

ОК14 Електроніка та мікропроцесорна техніка (у тому числі виконання курсового проекту)

ОК15 Вступ до фаху та виробниче навчання

ОК16 Виробнича практика 1

ОК17 Виробнича практика 2

ОК18 Кваліфікаційний іспит

ОК19 Фізичне виховання (позакредитна)