Результати анкетування студентів академії 2018-2019 навчального року

В Українській інженерно-педагогічній академії регулярно проводиться анкетування студентів. Результати анкетування застосовуються для виявлення проблемних ділянок діяльності і при плануванні розвитку ВНЗ. Вжиті заходи розглядаються на Вченій раді

У березні – травні 2019 року було проведено повномасштабне анкетування студентів денної форми навчання. Студентам академії було запропоновано відповісти на питання, що стосуються майбутньої професії, академії в цілому, діяльності факультету і випускаючої кафедри, ректора, декана і деканату, навчального і виховного процесу, бібліотеки, гуртожитку, їдальні та інше.

Завантажити результати анкетування студентів, весна 2018-2019 навчального року.