Освітні, педагогічні науки (бакалавр)

ОК 1 Соціогуманітарні та мовні студії

ОК 2 Командоутворення та технології командної роботи

ОК 3 Психологія і соціологія

ОК 4 Соціальна педагогіка

ОК 5 Педагогіка та приватні методики у професійній діяльності

ОК 6 Основи інклюзивної освіти

ОК 7 Сучасні інформаційні засоби навчання

ОК 8 Дидактичне проєктування

ОК 9 Освітні інновації

ОК 10 Основи педагогічних вимірювань та моніторингу якості освіти

ОК 11 Педагогіка здоров’я

ОК 12 Педагогіка дозвілля

ОК 13 Основи соціалізації особистості

ОК 14 Нормативно-правові засади соціальної роботи

ОК 15 Організація роботи з дитячими та молодіжними організаціями

ОК 16 Педагогіка сімейного виховання

ОК 17 Іноземна мова

ОК 18 Психологія особистості, мислення і мотивації у професійній освіті

ОК 19 Педагогічна практика І (методичні вказівки)

ОК 19 Педагогічна практика І

ОК 20 Педагогічна практика ІІ (методичні вказівки)

ОК 20 Педагогічна практика ІІ

ОК 21 Переддипломна практика (методичні вказівки)

ОК 21 Переддипломна практика

ОК 22 Фізичне виховання

ОК 23 Атестаційний екзамен

ОК 24 Кваліфікаційна робота