Таблиця зіставлення профілів напряму (спеціальності) «Професійна освіта (за профілем)» освітньо-кваліфікаційних рівнів молодшого спеціаліста, бакалавра, спеціаліста, магістра за Переліком-2008 і Переліком-2010

 Затверджено

Наказ Міністерства освіти і науки

від « 10 »  01 2011 р. № 4

Таблиця

зіставлення профілів напряму (спеціальності) «Професійна освіта (за профілем)» освітньо-кваліфікаційних

рівнів молодшого спеціаліста, бакалавра, спеціаліста, магістра за Переліком-2008 і Переліком-2010

Назва профілю за освітньо-кваліфікаційними рівнями Переліку-2008

Назва профілю освітньо-кваліфікаційних рівнів молодшого спеціаліста, бакалавра, спеціаліста, магістра за Переліком-2010

молодший спеціаліст

бакалавр, спеціаліст, магістр

Документознавство та інформаційна діяльність

Документознавство та інформаційна діяльність

Документознавство

Перукарське справа та декоративна косметика

Перукарське мистецтво та декоративна косметика

Дизайн

Моделювання та конструювання промислових виробів

Моделювання, конструювання  та дизайн швейних виробів

Технологія деревообробки та дизайн меблів

Моделювання, конструювання, технологія  та дизайн швейних виробів

Перукарська справа та декоративна косметика

Проектування стилю людини і середовища

Моделювання, конструювання та дизайн одягу

Товарознавство  та комерційна діяльність

Товарознавство  та комерційна діяльність

 

Товарознавство

Комерційна діяльність

Економіка підприємства, маркетинг та менеджмент

Економіка

Екологія

Екологія та раціональне використання природних ресурсів

Екологія

Безпека життєдіяльності та охорона праці

Інформатика та комп’ютерна техніка

Комп’ютерні технології в управлінні та навчанні

Комп’ютерні технології

Програмування для електронно-обчислювальної техніки і автоматизованих систем

Інженерна та комп’ютерна графіка

Комп’ютерні системи та мережі

Комп'ютерні системи та мережі

Комп’ютеризовані системи управління технологіями процесами і об’єктами

Розробка програмного забезпечення

Обслуговування комп’ютерних систем і мереж

Комп’ютерні системи  в управлінні та навчанні

Комп’ютерна інженерія

Обслуговування програмних систем і комплексів

Обробка і захист інформації в комп’ютерних системах та мережа

 

Автоматизовані системи управління промисловими установками

Експлуатація та ремонт гірничого електромеханічного обладнання та автоматичних пристроїв

Технологія та комплексна механізація добування корисних копалин  і руд

Гірництво

Електромеханічне обладнання, автоматизація процесів добування корисних копалин  і руд

Обслуговування та ремонт обладнання нафтових і газових промислів

Машини і апарати хімічних виробництв

Нафтогазова справа

Металургія в машинобудуванні та приладобудуванні

Металургія в машинобудуванні та приладобудуванні

Металургія

Обслуговування та ремонт обладнання металургійних підприємств

 

 

Матеріалознавство

Матеріалознавство

Матеріалознавство

Технологія обробки матеріалів на верстатах і автоматичних лініях

Технологія і обладнання автоматизованого виробництва в машинобудуванні та приладобудуванні

Машинобудування

Обробка матеріалів на верстатах та автоматичних лініях

Технологія і обладнання механоскладального виробництва

 

Обслуговування та ремонт обладнання металургійних підприємств

Технологія та устаткування механоскладального виробництва

 

Експлуатація та ремонт меліоративних, будівельних машин і обладнання

Комп’ютерні технології машинобудівного виробництва

 

Зварювальне виробництво

Зварювання

Зварювання

Технологія і обладнання зварювального виробництва

Монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд

Теплоенергетика та теплоенергетичні установки

Енергетика

Теплові електричні станції

Електроенергетика

Електротехніка, електрообладнання та електротехнологічні установки

Електротехніка, електрообладнання та електротехнологічні установки

Електротехніка

Обслуговування та ремонт електропобутової техніки

Монтаж, обслуговування та ремонт електротехнічного устаткування в сучасному агропромисловому комплексі

Електромеханіка

Комп’ютеризовані системи управління технологічними процесами та об’єктами

Електромеханіка

 

Автоматизовані системи управління промисловими установками

 

Електроніка, радіотехніка, електронна схемотехніка та зв’язок

Обслуговування та ремонт електронної побутової техніки

Електроніка, радіотехніка, електронна схемотехніка та зв’язок

Електроніка

 

Комп’ютерні системи та мережі

 

 

Електроніка, радіотехніка, електронна схемотехніка та зв’язок

Електроніка, радіотехніка, електронна схемотехніка та зв’язок

Радіотехніка

Конструювання, виробництво та технічне обслуговування радіотехнічних пристроїв

Організація поштового зв’язку

Телекомунікаційні системи та мережі

Телекомунікації та зв’язок

Організація та експлуатація поштового зв’язку

Електроніка, радіотехніка, електронна схемотехніка та зв’язок

Суднобудування

Суднобудування

Суднобудування

Технічні вимірювання

Метрологія стандартизація та сертифікація в машинобудуванні

Метрологія, стандартизація та сертифікація

Хімічна технологія

Основні процеси хімічних виробництв

Хімічна технологія

Автоматизація технологічних процесів хімічних виробництв

 

Поліграфічне виробництво

Поліграфічне виробництво

Видавничо-поліграфічна справа

Моделювання та конструювання промислових виробів

Технологія виробів легкої промисловості

Технологія виробів легкої промисловості

Технологія текстильної та легкої промисловості

Швейне виробництво

Моделювання, конструювання та технологія швейних виробів

 

Моделювання, конструювання, технологія та дизайн швейних виробів

Технологія харчування

Технологія харчової  промисловості  та організація громадського харчування

Харчові технології

Виробництво харчової продукції

Технологія деревобробки та дизайн меблів

Технологія деревообробки та меблевого виробництва

Деревообробка

Технологія обробки дерева та меблевого виробництва

Промислове, громадське та сільськогосподарське будівництво

Промислове, громадське та сільськогосподарське будівництво

Будівництво

Монтаж і обслуговування внутрішніх санітарно-технічних систем і вентиляцій

Будівництво та експлуатація будівель і споруд

Промислове та громадське будівництво

Монтаж і обслуговування внутрішніх санітарно-технічних систем і вентиляції

Промислове, цивільне та сільськогосподарське будівництво

Експлуатація і ремонт промислового транспорту

Експлуатація та ремонт промислового транспорт

Транспорт

Експлуатація і ремонт міського та автомобільного транспорту

Експлуатація і ремонт міського та автомобільного транспорту

Обслуговування і ремонт автомобілів та двигунів

Експлуатація та ремонт місцевого та автомобільного транспорту

Організація та регулювання дорожнього руху

Автомобільний транспорт

Експлуатація та ремонт машин і обладнання агропромислового виробництва

 

Технічне обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів

Механізація сільськогосподарського виробництва та гідромеліоративних робіт

 

Агрономія

Агрономія

Агрономія

Механізація сільськогосподарського виробництва та гідромеліоративних робіт

Механізація сільськогосподарського виробництва та гідромеліоративних робіт

Технологія виробництва і переробка продуктів сільського господарства

Електрифікація та автоматизація сільськогосподарського виробництва

Електрифікація та автоматизація сільськогосподарського виробництва

Експлуатація та ремонт машин і обладнання агропромислового виробництва

Механізація і гідромеліорація сільського господарства

Процеси машини та обладнання сільськогосподарського виробництва

Експлуатація та ремонт машин і обладнання агропромислового виробництва

Лісове господарство

Лісове господарство

Лісове господарство

Зооветеринарія

Зооветеринарія

Зоотехнології

Готельно-ресторанна справа

Готельно-ресторанна справа

Готельно-ресторанна справа

Організація обслуговування населення

Організація обслуговування населення

Побутове обслуговування

Обслуговування та ремонт електропобутової техніки

Обслуговування та ремонт електронної побутової техніки

Туристичне обслуговування

Туризм

Туристичне обслуговування

Охорона праці

Охорона праці в машинобудуванні

Охорона праці

Безпека життєдіяльності та охорона праці

 

 

Директор департаменту вищої освіти                                                                                         Я.Я. Болюбаш