Кафедра маркетингу та торговельного підприємництва НН ХТЕІ УІПА вітає випускників

 

Вітаємо випускників денної форми навчання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти групи МТ-18!

10 червня у групі МТ-18 було успішно проведено кваліфікаційний екзамен здобувачів денної форми навчання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі встановлення відповідності рівня освітньої підготовки кадрів зі спеціальності 073 «Менеджмент» освітньо-професійної програми «Торговельний менеджмент».

Усі здобувачі вищої освіти показали високий рівень теоретичної та практичної підготовки! 

Шановні випускники, колектив кафедри та факультету, ваша академія, бажає вам успіхів, здійснення мрій та впевнено крокувати вперед! Ніколи не забувайте про своїх викладачів та рідну альма-матер, які вам відкрили двері у доросле життя!