Вітаємо з успішним складанням кваліфікаційного іспиту бакалаврів кафедри міжнародного бізнесу, фінансів та обліку

 

Кафедрою міжнародного бізнесу, фінансів та обліку Навчально-наукового Харківського торговельно-економічного інституту Української інженерно-педагогічної академії 8 червня було організовано та проведено атестацію здобувачів вищої освіти заочної форми навчання ЗО-18 та денної форми О-18 спеціальності 071 «Облік і оподаткування» галузі знань 07 «Управління та адміністрування». Здобувачами вищої освіти успішно складено кваліфікаційний іспит в дистанційному режимі.

Вітаємо тепер вже дипломованих фахівців з присудженням освітнього ступеня «бакалавр»! Бажаємо нових звершень, мирного неба та успіхів у реалізації професії!