Навчальна робота

  

Запрошуються всі бажаючі! 

Запрошуємо на відкриту зустріч з членами експертної групи з акредитації освітньої програми «Професійна освіта (Управління підприємствами сфери послуг)»

 

21 лютого 2022 року о 17-00 – 18-00 відбудеться відкрита зустріч з членами експертної групи з акредитації освітньої програми «Професійна освіта (Управління підприємствами сфери послуг)»за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти.

Запрошуються всі бажаючі!

 

Підключитись до конференції: https://us02web.zoom.us/j/87610298431

Ідентифікатор конференції: 876 1029 8431

Пароль: 2022

 

Мета зустрічі – спілкування з усіма особами зацікавленими в процесі акредитації освітньої програми.

Під час зустрічі ви матимете можливість висловити свої думки, отримати відповіді та поставити питання щодо освітньої програми, що акредитується.

 

ОК 01 Іноземна мова 

ОК 02 Інформаційні системи і технології в управлінні

ОК 03 Теорія організації 

ОК 04. Основи менеджменту  і адміністрування

ОК 05 Психологія РП

ОК 06 Теоретико-правові основи права РП

ОК 07 Філософсько-українознавчі студії

ОК 08 Вища та прикладна математика РП

ОК 09 Економічна теорія

ОК 10 Українська мова (за професійним спрямуванням)

ОК 11 Комунікативна культура РП

ОК 12 Освітні теорії та метедології у педагогічній діяльності

ОК 13 Основи підприємницької діяльності

ОК 14 Правове регулювання господарської діяльності

ОК 15  Менеджмент

ОК 16 Самоменеджмент

ОК 17 Теоретико-прикладні основи права

ОК 18 Основи освітнього менеджменту

ОК 19 Професійна педагогіка

ОК 20 Командоутворення й технології командної роботи

ОК 21 Методика професійного навчання

ОК 22 Основи інженерно-педагогічної творчості

ОК 23 Етика педагогічної діяльності 

ОК 24  Управління інноваціями на підприємствах сфери послуг 

ОК 25 Управління витратами підприємств сфери послуг

ОК 26 Управлінський аналіз

ОК 27 Макроекономіка

ОК 28 Статистика РП

ОК 29  Інструментальне забезпечення E-learning

ОК 30 Фізичне виховання

ОК 31 Виробнича практика (1) РП

ОК 32 Виробнича практика (2) РП

ОК 33 Педагогічна практика РП

ОК 34 Технологічна практика (1)

ОК 35 Технологічна практика (2)

ОК 36 Атестаційний езамен РП

Силабуси:

 1. Філософія науки
 2. Іноземна мова в академічному середовищі
 3. Українське наукове мовлення
 4. Теорія і методологія наукових досліджень
 5. Інформаційні технології в наукових дослідженнях
 6. Інноваційні педагогічні технології в закладах вищої освіти
 7. Науково-дослідні основи стандартизації
 8. Метрологія та інформаційно-вимірювальні системи
 9. Сучасні технології командної роботи та комунікації
 10. Управління якістю в системі технічного регулювання
 11. Інформаційні системи оцінювання якості
 12. Асистенська практика

 

Назва освітньої програми

Спеціальність

Спеціалізація

Адреса для відгуків та пропозицій

Відгуки та пропозиції стейкхолдерів

Професійна освіта (Енергетика)

015 Професійна освіта

015.33 Енергетика, електротехніка та електромеханіка

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

кафедра Фізики, електротехніки та електроенергетики

 

Професійна освіта (Зварювання)

015 Професійна освіта

015.31 Будівництво та зварювання

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

кафедра Машинобудування, транспорту і зварювання

Рецензія Білик

Рецензія Вавілов

Рецензія Кравцов

Професійна освіта (Машинобудування)

015 Професійна освіта

015.34 Машинобудування

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

кафедра Машинобудування, транспорту і зварювання

 

Професійна освіта (Харчові технології)

015 Професійна освіта

015.37 Аграрне виробництво, переробка сільськогосподарської продукції та харчові технології

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

кафедра Харчових технологій, легкої промисловості і дизайну

Рецензія Каменєв

Рецензія Єльцова

Рецензія Шепеленко

Рецензія Кравцов

Рецензія Італія

Рецензія-відгук Царьова

Психологія іміджу

053 Психологія

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

кафедра Практичної психології

 

Менеджмент організацій і адміністрування

073 Менеджмент

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

кафедра Економіки та менеджменту

 

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

кафедра Автоматизації, метрології та енергоефективних технологій

 

Ресторанні технології

181 Харчові технології

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

кафедра Ресторанного, готельного та туристичного бізнесу

Рецензія Григоренко

Рецензія Чернишенко

Готельно-ресторанна справа

241 Готельно-ресторанна справа

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

кафедра Ресторанного, готельного та туристичного бізнесу

 

Назва освітньої програми

Спеціальність

Спеціалізація

Адреса для відгуків та пропозицій

Відгуки та пропозиції стейкхолдерів

Освітні, педагогічні науки

011 Освітні, педагогічні науки

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

кафедра Педагогіки, методики та менеджменту освіти

Відгук Колодочка

Рецензія Білаш

Рецензія Борисенко

Рецензія Грибіник

Рецензія Гуревич

Рецензія Хоменко

Рецензія Шляй

Економічна та бізнес-освіта

015 Професійна освіта

015.00 Економіка

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

кафедра Економіки та менеджменту

 

Професійна освіта (Видавничо-поліграфічна справа)

015 Професійна освіта

015.02 Видавничо-поліграфічна справа

015.39 Цифрові технології

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

кафедра Інформаційних комп’ютерних технологій і математики

 

Професійна освіта (Дизайн)

015 Професійна освіта

015.00 Дизайн

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

кафедра Харчових технологій, легкої промисловості і дизайну

 

Професійна освіта (Управління підприємствами сфери послуг)

015 Професійна освіта

015.16 Сфера обслуговування

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

кафедра Економіки та менеджменту

Рецензія Грохова

Рецензія Корсаков

Рецензія Савельєва

Професійна освіта (Електроніка, радіотехніка та телекомунікації)

015 Професійна освіта

015.06 Електроніка, радіотехніка та телекомунікації

015.32 Електроніка, метрологія та радіотелекомунікації

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

кафедра Автоматизації, метрології та енергоефективних технологій

 

Професійна освіта (Енергетика)

015 Професійна освіта

015.08 Енергетика

015.33 Енергетика, електротехніка та електромеханіка

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

кафедра Фізики, електротехніки та електроенергетики

 

Професійна освіта (Зварювання)

015 Професійна освіта

015.09 Зварювання

015.31 Будівництво та зварювання

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

кафедра Машинобудування, транспорту і зварювання

 

Професійна освіта (Комп’ютерні технології)

015 Професійна освіта

015.10 Комп’ютерні технології

015.39 Цифрові технології

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

кафедра Інформаційних комп’ютерних технологій і математики

 

Професійна освіта (Машинобудування)

015 Професійна освіта

015.11 Машинобудування

015.34 Машинобудування

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

кафедра Машинобудування, транспорту і зварювання

 

Професійна освіта (Метрологія, стандартизація та сертифікація)

015 Професійна освіта

015.13 Метрологія, стандартизація та сертифікація

015.32 Електроніка, метрологія та радіотелекомунікації

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

кафедра Автоматизації, метрології та енергоефективних технологій

 

Професійна освіта (Нафтогазова справа)

015 Професійна освіта

015.14 Нафтогазова справа

015.35 Видобуток, переробка та транспортування корисних копалин

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

кафедра Автоматизації, метрології та енергоефективних технологій

 

Професійна освіта (Охорона праці)

015 Професійна освіта

015.15 Охорона праці

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

кафедра Автоматизації, метрології та енергоефективних технологій

 

Професійна освіта (Психологія дизайну та іміджу)

015 Професійна освіта

015.00 Дизайн

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

кафедра Практичної психології

 

Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості)

015 Професійна освіта

015.17 Технологія виробів легкої промисловості

015.36 Технологія виробів легкої промисловості

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

кафедра Харчових технологій, легкої промисловості і дизайну

 

Професійна освіта (Транспорт)

015 Професійна освіта

015.20 Транспорт

015.38 Транспорт

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

кафедра Машинобудування, транспорту і зварювання

 

Професійна освіта (Економіка підприємств сфери послуг)

015 Професійна освіта

015.16 Сфера обслуговування

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

кафедра Економіки та менеджменту

 

Професійна освіта (Харчові технології)

015 Професійна освіта

015.21 Харчові технології

015.37 Аграрне виробництво, переробка сільськогосподарської продукції та харчові технології

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

кафедра Харчових технологій, легкої промисловості і дизайну

 

Краєзнавчо-туристична робота

032 Історія та археологія

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

кафедра Краєзнавчо-туристичної роботи, соціальних і гуманітарних наук

 

Економіка бізнесу

051 Економіка

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

кафедра Міжнародного бізнесу, фінансів та обліку

 

Економіка підприємства

051 Економіка

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

кафедра Економіки та менеджменту

 

Міжнародні економічні відносини

051 Економіка

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

кафедра Міжнародного бізнесу, фінансів та обліку

 

Практична психологія

Практична психологія (3 роки)

053 Психологія

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

кафедра Практичної психології

 

Облік і оподаткування

071 Облік і оподаткування

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

кафедра Міжнародного бізнесу, фінансів та обліку

 

Державні фінанси

072 Фінанси, банківська справа та страхування

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

кафедра Міжнародного бізнесу, фінансів та обліку

 

Фінанси малого та середнього бізнесу

072 Фінанси, банківська справа та страхування

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

кафедра Міжнародного бізнесу, фінансів та обліку

 

Менеджмент організацій

073 Менеджмент

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

кафедра Менеджменту та цифрових технологій в бізнесі

 

Менеджмент організацій і адміністрування

Менеджмент організацій і адміністрування (3 роки)

073 Менеджмент

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

кафедра Економіки та менеджменту

 

Торговельний менеджмент

073 Менеджмент

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

кафедра Менеджменту та цифрових технологій в бізнесі

 

Маркетинг

075 Маркетинг

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

кафедра Маркетингу та торговельного підприємництва

 

Митна справа

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

кафедра Маркетингу та торговельного підприємництва

 

Комп’ютерні науки

122 Комп'ютерні науки

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

кафедра Інформаційних комп’ютерних технологій і математики

 

Інформаційні технології у бізнесі

126 Інформаційні системи та технології

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

кафедра Менеджменту та цифрових технологій в бізнесі

 

Електричні станції, мережі та системи

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

кафедра Фізики, електротехніки та електроенергетики

 

Теплоенергетика

144 Теплоенергетика

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

кафедра Автоматизації, метрології та енергоефективних технологій

 

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

кафедра Автоматизації, метрології та енергоефективних технологій

 

Ресторанні технології

181 Харчові технології

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

кафедра Ресторанного, готельного та туристичного бізнесу

 

Технології легкої промисловості

182 Технології легкої промисловості

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

кафедра Харчових технологій, легкої промисловості і дизайну

 

Готельно-ресторанна справа

241 Готельно-ресторанна справа

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

кафедра Ресторанного, готельного та туристичного бізнесу

 

Туризм

242 Туризм

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

кафедра Ресторанного, готельного та туристичного бізнесу

 

Назва освітньої програми

Спеціальність

Спеціалізація

Адреса для відгуків та пропозицій

Відгуки та пропозиції стейкхолдерів

Освітні, педагогічні науки

011 Освітні, педагогічні науки

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

кафедра Педагогіки, методики та менеджменту освіти

 

Професійна освіта (Охорона праці)

015 Професійна освіта

015.15 Охорона праці

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

кафедра Автоматизації, метрології та енергоефективних технологій

 

Професійна освіта (Управління підприємствами сфери послуг)

015 Професійна освіта

015.16 Сфера обслуговування

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

кафедра Економіки та менеджменту

 

Професійна освіта (Дизайн)

015 Професійна освіта

015.00 Дизайн

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

кафедра Харчових технологій, легкої промисловості і дизайну

 

Професійна освіта (Економіка)

015 Професійна освіта

015.00 Економіка

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

кафедра Економіки та менеджменту

 

Професійна освіта (Зварювання)

015 Професійна освіта

015.31 Будівництво та зварювання

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

кафедра Машинобудування, транспорту і зварювання

 

Професійна освіта (Машинобудування)

015 Професійна освіта

015.34 Машинобудування

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

кафедра Машинобудування, транспорту і зварювання

 

Професійна освіта (Транспорт)

015 Професійна освіта

015.38 Транспорт

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

кафедра Машинобудування, транспорту і зварювання

 

Професійна освіта (Комп’ютерні технології)

015 Професійна освіта

015.39 Цифрові технології

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

кафедра Інформаційних комп’ютерних технологій і математики

 

Професійна освіта (Метрологія, стандартизація та сертифікація)

015 Професійна освіта

015.32 Електроніка, метрологія та радіотелекомунікації

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

кафедра Автоматизації, метрології та енергоефективних технологій

 

Професійна освіта (Електроніка, радіотехніка та телекомунікації)

015 Професійна освіта

015.32 Електроніка, метрологія та радіотелекомунікації

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

кафедра Автоматизації, метрології та енергоефективних технологій

 

Професійна освіта (Енергетика)

015 Професійна освіта

015.33 Енергетика, електротехніка та електромеханіка

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

кафедра Фізики, електротехніки та електроенергетики

 

Професійна освіта (Нафтогазова справа)

015 Професійна освіта

015.35 Видобуток, переробка та транспортування корисних копалин

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

кафедра Автоматизації, метрології та енергоефективних технологій

 

Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості)

015 Професійна освіта

015.36 Технологія виробів легкої промисловості

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

кафедра Харчових технологій, легкої промисловості і дизайну

 

Професійна освіта (Харчові технології)

015 Професійна освіта

015.37 Аграрне виробництво, переробка сільськогосподарської продукції та харчові технології

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

кафедра Харчових технологій, легкої промисловості і дизайну

 

Економіка

051 Економіка

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

кафедра Економіки та менеджменту

 

Економіка та безпека бізнесу

051 Економіка

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

кафедра Міжнародного бізнесу, фінансів та обліку

 

Практична психологія

053 Психологія

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

кафедра Практичної психології

 

Психотерапія

053 Психологія

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

кафедра Практичної психології

Рецензія Заворотний

Рецензія Кожина

Рецензія Овчаренко

Облік, оподаткування та оцінювання в бізнесі

071 Облік і оподаткування

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

кафедра Міжнародного бізнесу, фінансів та обліку

 

Державні фінанси

072 Фінанси, банківська справа та страхування

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

кафедра Міжнародного бізнесу, фінансів та обліку

 

Торговельний менеджмент

073 Менеджмент

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

кафедра Менеджменту та цифрових технологій в бізнесі

 

Управління соціальним закладом

073 Менеджмент

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

кафедра Краєзнавчо-туристичної роботи, соціальних і гуманітарних наук

 

Управління інтелектуальною власністю

073 Менеджмент

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

кафедра Краєзнавчо-туристичної роботи, соціальних і гуманітарних наук

 

Менеджмент організацій і адміністрування

073 Менеджмент

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

кафедра Економіки та менеджменту

 

Управління навчальним закладом

073 Менеджмент

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

кафедра Педагогіки, методики та менеджменту освіти

 

Маркетинг

075 Маркетинг

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

кафедра Маркетингу та торговельного підприємництва

 

Митна справа

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

кафедра Маркетингу та торговельного підприємництва

 

Електричні станції, мережі та системи

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

кафедра Фізики, електротехніки та електроенергетики

 

Теплоенергетика

144 Теплоенергетика

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

кафедра Автоматизації, метрології та енергоефективних технологій

 

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

кафедра Автоматизації, метрології та енергоефективних технологій

 

Якість, стандартизація та сертифікація

152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

кафедра Автоматизації, метрології та енергоефективних технологій

 

Ресторанні технології

181 Харчові технології

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

кафедра Ресторанного, готельного та туристичного бізнесу

 

Технології легкої промисловості

182 Технології легкої промисловості

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

кафедра Харчових технологій, легкої промисловості і дизайну

 

Готельна і ресторанна справа

241 Готельно-ресторанна справа

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

кафедра Ресторанного, готельного та туристичного бізнесу

 

Міжнародний туристичний бізнес

242 Туризм

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

кафедра Ресторанного, готельного та туристичного бізнесу

 

Публічне управління та адміністрування

281 Публічне управління та адміністрування

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

кафедра Менеджменту та цифрових технологій в бізнесі

 

Адміністративний менеджмент

281 Публічне управління та адміністрування

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

кафедра Економіки та менеджменту

 

Назва освітньої програми

Спеціальність

Спеціалізація

Адреса для відгуків та пропозицій

Відгуки та пропозиції стейкхолдерів

Освітні, педагогічні науки

011 Освітні, педагогічні науки

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

кафедра Педагогіки, методики та менеджменту освіти

Рецензія Бойченко

Рецензія Стрельніков

Рецензія Янченко

Професійна освіта (за спеціалізаціями)

015 Професійна освіта

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

кафедра Педагогіки, методики та менеджменту освіти

Рецензія_Гевко

Рецензія Красільникова

Психологія

053 Психологія

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

кафедра Практичної психології

 

Менеджмент

073 Менеджмент

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

кафедра Економіки та менеджменту

 

Прикладна математика

113 Прикладна математика

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

кафедра Інформаційних комп’ютерних технологій і математики

 

Галузеве машинобудування

133 Галузеве машинобудування

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

кафедра Машинобудування, транспорту і зварювання

 

Якість, стандартизація та метрологічне забезпечення

152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

кафедра Автоматизації, метрології та енергоефективних технологій

Рецензія-відгук  Малецька

Рецензія-відгук Даниленко

Рецензія-відгук Денисенко

Запрошуються всі бажаючі! 

19 квітня 2021 року о 16-20 – 17-00 відбудеться відкрита зустріч з членами експертної групи з акредитації освітньої програми «Менеджмент організацій і адміністрування» за початковим рівнем (коротким циклом) вищої освіти, ступеню «молодший бакалавр».

Запрошуються всі бажаючі!

Підключитись до конференції Zoom: https://us04web.zoom.us/j/73714776453?pwd=MlRZU1BPNXdCckh3emczL1hXUDIyUT09

Ідентифікатор конференції: 737 1477 6453

Пароль: 8XYHTj

Мета зустрічі – спілкування з усіма особами зацікавленими в процесі акредитації освітньої програми.

 

Під час зустрічі ви матимете можливість висловити свої думки, отримати відповіді та поставити питання щодо освітньої програми, що акредитується.

 

 

  

Запрошуються всі бажаючі! 

 15 квітня 2021 року о 16-15 – 16-45 відбудеться відкрита зустріч з членами експертної групи з акредитації освітньої програми «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» за початковим рівнем (коротким циклом) вищої освіти, ступеню «молодший бакалавр».

Запрошуються всі бажаючі!

Підключитись до конференції Zoom: https://us04web.zoom.us/j/78261120892?pwd=KzF4NjJvK2VwSlovZGpGYVE1REwxQT09

Ідентифікатор конференції: 782 6112 0892

Пароль: 2021

Мета зустрічі – спілкування з усіма особами зацікавленими в процесі акредитації освітньої програми.

 

Під час зустрічі ви матимете можливість висловити свої думки, отримати відповіді та поставити питання щодо освітньої програми, що акредитується.

 

 

  

Запрошуються всі бажаючі! 

 

 

15 березня 2021 року о 15-30 – 16-10 відбудеться відкрита зустріч з членами експертної групи з акредитації освітньої програми Психологія іміджу за початковим рівнем (коротким циклом) вищої освіти, ступеню «молодший бакалавр».

Запрошуються всі бажаючі!

Підключитись до конференції Zoomhttps://us04web.zoom.us/j/76154637994?pwd=WEtHK0llaWZmTWtmTnhPUlVqRmlGUT09

Ідентифікатор: 761 5463 7994    Пароль: 1

 

Мета зустрічі – спілкування з усіма особами зацікавленими в процесі акредитації освітньої програми.

 

Під час зустрічі ви матимете можливість висловити свої думки, отримати відповіді та поставити питання щодо освітньої програми, що акредитується.

 

 

  

Запрошуються всі бажаючі! 

 

Запрошуємо на відкриту зустріч з членами експертної групи з акредитації освітньої програми «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»

10 березня 2021 року о 12-00 – 12-50 відбудеться відкрита зустріч з членами експертної групи з акредитації освітньої програми Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти.

Запрошуються всі бажаючі!

Підключитись до конференції Zoom https://us02web.zoom.us/j/89310409047?pwd=TEF0eDVZYXZtemg2STg3TktTWHMvdz09

або Ідентифікатор зустрічі: 893 1040 9047

Пароль: 2021

Мета зустрічі – спілкування з усіма особами зацікавленими в процесі акредитації освітньої програми.

Під час зустрічі ви матимете можливість висловити свої думки, отримати відповіді та поставити питання щодо освітньої програми, що акредитується.

 

 

  

Запрошуються всі бажаючі! 

Запрошуємо на відкриту зустріч з членами експертної групи з акредитації освітньої програми «Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості)»

 

12 лютого 2021 року о 11-50 – 12-30 відбудеться відкрита зустріч з членами експертної групи з акредитації освітньої програми Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості) за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти.

Запрошуються всі бажаючі!

Підключитись до конференції Zoom https://us04web.zoom.us/j/76714720473?pwd=VzNCejNkUjZ1aWdkSk41ZndmT0wwdz09

або Ідентифікатор зустрічі: 767 1472 0473

Пароль:  2020 

Мета зустрічі – спілкування з усіма особами зацікавленими в процесі акредитації освітньої програми.

Під час зустрічі ви матимете можливість висловити свої думки, отримати відповіді та поставити питання щодо освітньої програми, що акредитується.

 

 

  

Запрошуються всі бажаючі! 

 

08 лютого 2021 року о 19-00 – 19-40 відбудеться відкрита зустріч з членами експертної групи з акредитації освітніх програм Професійна освіта (Енергетика)» та «Професійна освіта (Машинобудування)» за початковим рівнем (коротким циклом) вищої освіти, ступеню «молодший бакалавр».

 

Запрошуються всі бажаючі!

Підключитись до конференції Zoom

https://us02web.zoom.us/j/85966919289?pwd=UEdWNjZCYXYvWmpwL0JCNXVaM0hkdz09

 

Ідентифікатор: 859 6691 9289 Пароль: 1111.

 

Мета зустрічі – спілкування з усіма особами зацікавленими в процесі акредитації освітніх програм.

Під час зустрічі ви матимете можливість висловити свої думки, отримати відповіді та поставити питання щодо освітніх програм, що акредитуються.

 

 

  

 

04 лютого 2021 року о 16-00 – 16-40 відбудеться відкрита зустріч з членами експертної групи з акредитації освітньої програми Професійна освіта (Харчові технології) за початковим рівнем (коротким циклом) вищої освіти, ступеню «молодший бакалавр».

Запрошуються всі бажаючі!

Підключитись до конференції Zoom

https://us04web.zoom.us/j/73761114787?pwd=aXJLWUZGOGJmdk80MHhQOVBEMnFZZz09

Ідентифікатор: 737 6111 4787   Пароль: 2021.

 

Мета зустрічі – спілкування з усіма особами зацікавленими в процесі акредитації освітньої програми.

Під час зустрічі ви матимете можливість висловити свої думки, отримати відповіді та поставити питання щодо освітньої програми, що акредитується.

 

  

Код

Назва

ОК1

Українська мова (за професійним спрямуванням)

ОК2

Історичні та соціально-політичні студії

ОК3

Філософсько-українознавчі студії

ОК4

Іноземна мова

ОК5

Теоретико-прикладні основи права

ОК6

Технології особистісного зростання та навчання

ОК7

Iнформацiйнi i комунiкацiйнi технології

ОК8

Освітні теорії та методології у професійній діяльності 

ОК9

Професійна педагогіка

ОК10

Командо-утворення й технології командної роботи

ОК11

Методика професійного навчання

ОК12

Етика педагогічної діяльності

ОК13

Загальна, органічна хімія та екологія

ОК14

Основи інженерно-педагогічної творчості

ОК15

Фізико-хімічні властивості матеріалів і товарів в галузі

ОК16

Основи конструювання виробів

ОК17

Основи технології виробів

ОК18

Живопис та основи кольорознавства

ОК19

Моделювання і художнє оздоблення

ОК20

Художнє проектування виробів

ОК21

Вступ до фаху та виробниче навчання

ОК22

Математичні і графічні основи галузевого знання

ОК23

Виробнича практика

ОК24

Виробнича практика

ОК25

Технологічна практика

ОК26

Технологічна практика

ОК27

Педагогічна практика

ОК28

Державний іспит з педагогіки, психології та методики професійного навчання

ОК1 Українська мова (за професійним спрямуванням)

ОК2 Історичні та соціально-політичні студії

ОК3 Філософсько-українознавчі студії

ОК4 Іноземна мова

ОК5 Технології особистісного зростання та навчання

ОК6 Iнформацiйнi i комунiкацiйнi технологiї

ОК7 Педагогіка виробничого навчання

ОК8 Психологія виробничого навчання

ОК9 Освітні теорії та методології у педагогічній діяльності

ОК10 Сучасні матеріали і обладнання в зварювальному виробництві

ОК11 Теоретичні основи інженерії в галузі

ОК12 Теоретична та прикладна механіка. Деталi машин

ОК13 Механiзацiя та автоматизацiя зварювальних процесiв, методи організації праці в галузі

ОК14 Вища математика

ОК15 Вступ до фаху та виробниче навчання

ОК16 Виробнича практика

ОК17 Виробничо-педагогічна практика

ОК18 Атестаційний екзамен із загальної та професійно-педагогічної підготовки

ОК19 Атестаційний екзамен зі спеціалізації

ОК20 Фізичне виховання

ОК1 Вища математика

ОК2 Фізика 

ОК3 Електротехніка, вимірювання та метрологічне забезпечення

ОК4 Основи програмування

ОК5 Інженерна та комп`ютерна графіка

ОК6 Інформаційні і комунікаційні технології

ОК7 Охорона праці та безпека життєдіяльності

ОК8 Іноземна мова

ОК9 Історичні та соціально-політичні студії 

ОК10 Філософсько-українознавчі студії

ОК11 Українська мова

ОК12 Основи автоматизації, монтажу

ОК13 Основи ТАУ

ОК14 Основи проектування систем автоматизації

ОК15 Електроніка та МП техніка

ОК16 Вступ до фаху та виробниче навчання

ОК17 Виробнича практика 1

ОК18 Виробнича практика 1

ОК19 Державний іспит

ОК20 Фізичне виховання

ОК1 Iсторичнi та соцiально-полiтичнi студii

ОК2 Вища математика

ОК3 Технологii особистiсного зростання і навчання

ОК4 Eвропейська iнтеграцiя. Економiчна теорiя (Частина I. Eвропейська iнтеграцiя)

ОК4 Eвропейська iнтеграцiя. Економiчна теорiя (Частина 2 Економiчна теорiя)

ОК4 Європейська інтеграція. Економічна теорія( у 2х ч.)

ОК5 Вступ до фаху

ОК6 Iнформацiйнi i комунiкацiйнi технологii

ОК7 Iноземна мова

ОК8 Теорiя органiзацii

ОК9 Макро- i мiкроекономiка

ОК10 Управлiнський аналiз

ОК11 Самоменеджмент

ОК12 Украiнська мова (за професiйним спрямуванням)

ОК13 Фiлософсько-украiнознавчi студii

ОК14 Основи менеджменту i адмiнiстрування

ОК15 Управлiння персоналом

ОК16 Фiзичне виховання

ОК17 Робоча програма Виробнича практика 1

ОК18 Робоча програма Виробнича практика 2

ОК19 Робоча програма Державний iспит

ОК1 Вступ до фаху та основи психології іміджу

ОК2 Іноземна мова

ОК3 Основи анатомії та фізоології центральної нервової системи

ОК4 Психологiя стилю та образу

ОК5 Інформаційні і комунікаційні технології

ОК6 Загальна психологія та історичні аспекти психології

ОК7 Психологiя здоров'я

ОК8 Загальна та професiйна педагогіка

ОК9 Технології особистісного зростання та навчання

ОК10 Філософсько-українознавчі студії

ОК11 Iсторичнi та соцiально-полiтичнi студii

ОК12 Державний іспит РП

ОК13 Ознайомча практика

ОК14 Професійно-психологічна практика з основ іміджу

ОК15 Фізичне виховання

ОК16 Украiнська мова (за професiйним стпрямуванням)

 

ОК 1

Українська мова (за професійним спрямуванням)

ОК 2

Історичні та соціально-політичні студії

ОК 3

Філософсько-українознавчі студії

ОК 4

Іноземна мова

ОК 5

Технології особистісного зростання та навчання

ОК 6

Iнформацiйнi i комунiкацiйнi технологiї

ОК 7

Педагогіка виробничого навчання

ОК 8

Психологія виробничого навчання

ОК 9

Освітні теорії та методології у педагогічній діяльності

ОК 10

Загальна, органічна хімія та екологія

ОК 11

Фізико-хімічні властивості матеріалів і товарів в галузі

ОК 12

Технологія виробництва кулінарної продукції

ОК 13

Організація виробництва та обслуговування в закладах харчової галузі

ОК 14

Основи дієтичного харчування

ОК 15

Математичні і графічні основи галузевого знання

ОК 16

Вступ до фаху та Виробниче навчання

ОК 17

Виробнича практика

ОК 18

Виробничо-педагогічна практика

ОК 19

Атестаційний екзамен із загальної та професійно-педагогічної підготовки

ОК 20

Атестаційний екзамен зі спеціалізації

ОК 21

Фізичне виховання

Код Назва
ОК01

ОК01 Українська мова (за професійним спрямуванням)

ОК02 ОК02 Історичні та соціально-політичні студії
ОК03 ОК03 Філософсько-українознавчі студії
ОК04 ОК04 Іноземна мова
ОК05 ОК05 Технології особистісного зростання та навчання
ОК06 ОК06 Iнформацiйнi i комунiкацiйнi технологiї
ОК07 ОК07 Педагогіка виробничого навчання
ОК08 ОК08 Психологія виробничого навчання
ОК09 ОК09 Освітні теорії та методології у педагогічній діяльності
ОК10 ОК10 Сучасні матеріали і обладнання в галузі
ОК11 ОК11 Теоретичні основи інженерії в галузі
ОК12  ОК12 Теоретична та прикладна механіка. Деталi машин
ОК13 ОК13 Механізація та автоматизація галузевих процесів
ОК14 ОК14 Вища математика
ОК15 ОК15 Вступ до фаху Виробниче навчання
ОК16 ОК16 РП Виробнича практика
ОК17 ОК17 РП Виробничо-педагог практика
ОК18 ОК18 Атестаційний екзамен із загальної та професійно-педагогічної підготовки
ОК19  ОК19 Атестаційний екзамен зі спеціалізації
ОК20  ОК20 Фізичне виховання

 

Код Назва
ОК01 Українська мова (за професійним спрямуванням)
ОК02 Історичні та соціально-політичні студії
ОК03 Філософсько-українознавчі студії
ОК04 Іноземна мова
ОК05 Технології особистісного зростання та навчання
ОК06 Iнформацiйнi i комунiкацiйнi технологiї
ОК07 Педагогіка виробничого навчання
ОК08 Психологія виробничого навчання
ОК09 Освітні теорії та методології у педагогічній діяльністі
ОК10 Основи охорони праці та безпека життєдіяльності
ОК11 Фізика
ОК12 Електротехніка та енергетичне обладнання
ОК13 Монтаж та експлуатація електрообладнання енергосистем
ОК14 Розрахунок параметрів енергооб"єктів
ОК15 Вища математика
ОК16 Вступ до фаху та виробниче навчання
ОК17 Виробнича практика
ОК18 Виробничо-педагогічна практика
ОК19 Атестаційний екзамен із загальної та професійно-педагогічної підготовки
ОК20 Атестаційний екзамен зі спеціалізації
ОК21 Фізичне виховання

 

Відкрита зустріч з членами експертної групи з акредитації освітньої програми «Освітні, педагогічні науки» за третім рівнем вищої освіти (доктор філософії) відбудеться 17 листопада 2020 року о 10-00 – 10-40

 

Підключитись до конференції Zoom

https://us04web.zoom.us/j/73842772551?pwd=YlRLL2ptLzdWQ2Y2aEhtdWJkYnFIUT09

Ідентифікатор: 738 4277 2551 Пароль: 2020.

 

Мета зустрічі – спілкування з усіма особами зацікавленими в процесі акредитації освітньої програми.

Під час зустрічі ви матимете можливість висловити свої думки, отримати відповіді та поставити питання щодо освітньої програми, що акредитується.    

 

Відкрита зустріч з членами експертної групи з акредитації освітньої програми Професійна освіта (Економіка) за другим (магістерським) рівнем вищої освіти відбудеться 22 жовтня 2020р. о 15.15–15.55

 

Підключитись до конференції Zoom:

https://us04web.zoom.us/j/71065583150?pwd=Z0Rta0xLMERSbjdqZFhsajVXeEc3Zz09

Ідентифікатор: 710 6558 3150

Пароль: 2020

 

Мета зустрічі – спілкування з усіма особами зацікавленими в процесі акредитації освітньої програми.

Під час зустрічі ви матимете можливість висловити свої думки, отримати відповіді та поставити питання щодо освітньої програми, що акредитується.

Відкрита зустріч з членами експертної групи з акредитації освітньої програми Професійна освіта (за спеціалізаціями) за третім рівнем вищої освіти (доктор філософії) відбудеться  22 вересня 2020 р. о 12.00–12.40

 

Підключитись до конференції Zoom:

https://us04web.zoom.us/j/72786513822?pwd=V2NXZ3NRVU5UbDFkR0NOdGM4Y0R5QT09

Ідентифікатор конференції: 727 8651 3822

Код доступу: 4ZhyuN

Мета зустрічі – спілкування з усіма особами зацікавленими в процесі акредитації освітньої програми.

Під час зустрічі ви матимете можливість висловити свої думки, отримати відповіді та поставити питання щодо освітньої програми, що акредитується.

 

 

Відкрита зустріч з членами експертної групи з акредитації освітньої програми Професійна освіта (Управління підприємствами сфери послуг) за другим (магістерським) рівнем вищої освіти відбудеться 20 жовтня 2020р. о 14.00–15.00

Підключитись до конференції Zoom

https://us04web.zoom.us/j/74394874107?pwd=azdkZXdzd2VaalhEcEhuaUM0VTJQQT09

Идентифікатор конференції: 743 9487 4107

Пароль: 2020

Мета зустрічі – спілкування з усіма особами зацікавленими в процесі акредитації освітньої програми.

Під час зустрічі ви матимете можливість висловити свої думки, отримати відповіді та поставити питання щодо освітньої програми, що акредитується. 

Іноземна мова

Фiлософськi основи освiти

Методологія і організація наукових досліджень

Курсова робота HRМен

НR-менеджмент

Менеджмент організацій

Управління якістю та змінами підприємств сфери послуг

Педагогічне проєктування в інноваційному просторі

Інноваційні технології в педагогічній діяльності

Психологічне забезпечення професійної діяльності в освіті

Менеджмент освіти

Іноземна мова

Фiлософськi основи освiти 

Методологія і організація наукових досліджень

Конкурентоспроможність підприємства

Стратегічне управління та інноваційний розвиток підприємства

Управління проєктами на підприємстві

Педагогічне проєктування в інноваційному просторі

Інноваційні технології в педагогічній діяльності

Психологічне забезпечення професійної діяльності в освіті

Менеджмент освіти

Відкрита зустріч: ID 33130 Українська інженерно-педагогічна академія, ОП "Освітні, педагогічні науки"

Час: 18 червня 2020 13:00

Підключитись до конференції Zoom:

https://us04web.zoom.us/j/74411826885?pwd=N3YwdmQ1bHFDM0ZjN1JsRGxOaHp6UT09

Ідентифікатор конференції: 744 1182 6885

Пароль: 111

Мета зустрічі – спілкування з усіма особами зацікавленими в процесі акредитації освітньої програми.

Під час зустрічі ви матимете можливість отримати відповіді та поставити питання щодо освітньої програми, що акредитується.

 

ОК 1 Соціогуманітарні та мовні студії

ОК 2 Командоутворення та технології командної роботи

ОК 3 Психологія і соціологія

ОК 4 Соціальна педагогіка

ОК 5 Педагогіка та приватні методики у професійній діяльності

ОК 6 Основи інклюзивної освіти

ОК 7 Сучасні інформаційні засоби навчання

ОК 8 Дидактичне проєктування

ОК 9 Освітні інновації

ОК 10 Основи педагогічних вимірювань та моніторингу якості освіти

ОК 11 Педагогіка здоров’я

ОК 12 Педагогіка дозвілля

ОК 13 Основи соціалізації особистості

ОК 14 Нормативно-правові засади соціальної роботи

ОК 15 Організація роботи з дитячими та молодіжними організаціями

ОК 16 Педагогіка сімейного виховання

ОК 17 Іноземна мова

ОК 18 Психологія особистості, мислення і мотивації у професійній освіті

ОК 19 Педагогічна практика І (методичні вказівки)

ОК 19 Педагогічна практика І

ОК 20 Педагогічна практика ІІ (методичні вказівки)

ОК 20 Педагогічна практика ІІ

ОК 21 Переддипломна практика (методичні вказівки)

ОК 21 Переддипломна практика

ОК 22 Фізичне виховання

ОК 23 Атестаційний екзамен

ОК 24 Кваліфікаційна робота

З метою забезпечення якості підготовки бакалаврів спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки, пропонуємо до обговорення внутрішній стандарт вищої освіти. Зауваження та пропозиції приймаємо до 01.06.2020 року на електрону пошту: pmpn [at] uipa.edu.ua

 

Внутрішній стандарт вищої освіти Української інженерно-педагогічної академії. Бакалавр. 011. Освітні-педагогічні науки

 

Внутрішній стандарт вищої освіти Української інженерно-педагогічної академії. Бакалавр. 011. Освітні-педагогічні науки

Внутрішній стандарт вищої освіти Української інженерно-педагогічної академії. Бакалавр. 144. Теплоенергетика

Внутрішній стандарт вищої освіти Української інженерно-педагогічної академії. Молодший бакалавр. 053 Психологія

Внутрішній стандарт вищої освіти Української інженерно-педагогічної академії. Магістр. 151. Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Внутрішній стандарт вищої освіти Української інженерно-педагогічної академії. Молодший бакалавр. 151. Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Внутрішній стандарт вищої освіти Української інженерно-педагогічної академії. Доктор філософії. 011. Освітні-педагогічні науки

Внутрішній стандарт вищої освіти Української інженерно-педагогічної академії. Доктор філософії. 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями)

Внутрішній стандарт вищої освіти Української інженерно-педагогічної академії. Магістр. 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями)

Внутрішній стандарт вищої освіти Української інженерно-педагогічної академії. Бакалавр. 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями)

Внутрішній стандарт вищої освіти Української інженерно-педагогічної академії. Молодший бакалавр. 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями)

Внутрішній стандарт вищої освіти Української інженерно-педагогічної академії. Молодший бакалавр. 073 Менеджмент

Внутрішній стандарт вищої освіти Української інженерно-педагогічної академії. Доктор філософії. 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

Державний заклад вищої освіти

Українська інженерно-педагогічна академія 

ПРОВОДИТЬ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ТА СТАЖУВАННЯ 

для педагогічних працівників, майстрів виробничого навчання закладів  професійної  (професійно-технічної)  освіти,  фахової  передвищої  освіти

згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 р. №800

Ліцензія Міністерства освіти і науки України від 07.08.2018 р.

 

Напрями підготовки за якими підвищується кваліфікація:

ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА. За напрямками:

 • Машинобудування • Транспорт • Зварювання • Будівництво • Електроніка • Електромеханіка • Енергетика. Нафтогазова справа • Побутове обслуговування. Товарознавство • Технологія легкої промисловості • Дизайн•Харчова промисловість • Видавничо-поліграфічна справа • Метрологія, стандартизація та сертифікація • Економіка•Охорона праці • Комп’ютерні технології. • Будівництво

 

Академією надаються такі види освітніх  послуг:

 

 1. Курси підвищення кваліфікації педагогічних й управлінських працівників закладів освіти – 150 годин, 5 кредитів, вартістю 860 грн. 00 коп. у 2019/2020 навчальному році.
 2. Курси підвищення кваліфікації педагогічних й управлінських працівників закладів освіти – 30 годин, 1 кредит, вартість по мірі комплектування груп.
 3. Різноманітні семінари, семінари–тренінги, майстер–класи за напрямками тощо.
 4. На замовлення закладів освіти семінари, семінари–тренінги, майстер–класи тощо за різною кількістю годин та з різною кількістю слухачів. Вартість таких заходів обраховується виходячи з конкретної ситуації замовників таких освітніх послуг.

 

ВИДИ ТА ФОРМА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

 (обираються самостійно)                  

Форми: вечірня, заочна, дистанційна.

Види: навчання за програмою підвищення кваліфікації; стажування; участь у семінарах, практикумах, тренінгах, вебінарах, майстер-класах тощо.

 

Термін підготовки 5 тижнів

 

 

ВАРТІСТЬ ТА ОПЛАТА НАВЧАННЯ:

 • вартість навчання розраховується в залежності від обсягу програми, форми навчання та кількісного складу групи;
 • оплата здійснюється за рахунок субвенції з державного та місцевого бюджетів, а також за кошти фізичних та юридичних осіб.

 

 

Слухачам, які завершили навчання видається свідоцтво та додаток до нього встановленої форми, що відповідає вимогам наказу Міністерства освіти і науки України від 19.01.2016 № 34 «Про документи про підвищення кваліфікації», та є підставою для відповідної (чергової / позачергової) атестації.

 

Заняття розпочинаються для конкретних груп педагогічних працівників згідно з поданими заявками та по мірі комплектування груп. Навчальні групи від 15 до 30 осіб.

 

За умови набору повної групи заняття можуть здійснюватися на території замовника.

Слухачам з інших міст пропонується гуртожиток.

 

 

 

Розрахунковий рахунок:

ОДЕРЖУВАЧ: Українська інженерно-педагогічна академія

Р/р 31259276112241

МФО 820172 в ДКСУ

Код ОКПО 02071228

 

Контактный телефон:

 

Адрес: м.Харків, вул.Університетська, 16, кім. 206, корпус 1, кафедра педагогіки, методики та менеджменту освіти. 

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Координатор: (057) 733-78-75 ;  095-803-75-31 Ольховська Олена Олександрівна

050-558-67-19 Корольова Наталія Валеріївна

 

Реєстрація на курс

Державний заклад вищої освіти

Українська інженерно-педагогічна академія 

ПРОВОДИТЬ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ 

педагогічних працівників закладів загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти

згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 р. №800

 

НАШІ ПЕРЕВАГИ:

 • ми маємо ліцензію МОН України на підвищення кваліфікації та видаємо свідоцтво про підвищення кваліфікації встановленого зразку відповідно до Постанови Кабміну №800 від 21.08.2019 р.;
 • ми маємо можливості для підвищення кваліфікації керівних кадрів, педагогічних та науково-педагогічних працівників закладів всіх рівнів освіти: від дошкільної до вищої освіти;
 • ми можемо запропонувати Вам як комплексні програми підвищення кваліфікації обсягом 120-150 годин, так і програми за окремими блоками обсягом 30 годин (в разі необхідності щорічного обов’язкового проходження підвищення кваліфікації), а також участь у семінарах, практикумах, тренінгах, вебінарах, майстер-класах;
 • Ви маєте можливість обирати варіативну складову програми за необхідною Вам предметною спеціалізацією;
 • Ви можете самостійно обрати зручну для Вас форму навчання: вечірню, заочну, дистанційну. Будь-яка з цих форм передбачає можливість забезпечення слухачам доступу до електронних навчальних ресурсів та он-лайн консультацій з викладачами;
 • ми забезпечимо організацію навчання на базі Вашого закладу освіти (при наявності відповідної групи слухачів);
 • ми готові за необхідності розробити гнучкий графік освітнього процесу(включаючи можливість навчання по суботах), а також забезпечити індивідуально-диференційований підхід до навчання.

 

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року № 796 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форм власності» (зі змінами), Академією можуть надаватися такі освітні платні послуги:

 1. Курси підвищення кваліфікації педагогічних й управлінських працівників закладів освіти – 150 годин, 5 кредитів, вартістю 850 грн. 00 коп. у 2019/2020 навчальному році.
 2. Курси підвищення кваліфікації педагогічних й управлінських працівників закладів освіти – 30 годин, 1 кредит, вартість по мірі комплектування груп.
 3. Різноманітні семінари, семінари–тренінги, майстер–класи тощо.
 4. На замовлення закладів освіти семінари, семінари–тренінги, майстер–класи тощо за різною кількістю годин та з різною кількістю слухачів. Вартість таких заходів обраховується виходячи з конкретної ситуації замовників таких освітніх послуг.

 

ВАРТІСТЬ ТА ОПЛАТА НАВЧАННЯ:

 • вартість навчання розраховується в залежності від обсягу програми, форми навчання та кількісного складу групи;
 • оплата здійснюється за рахунок субвенції з державного та місцевого бюджетів, а також за кошти фізичних та юридичних осіб.

 

   ВИДИ ТА ФОРМА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

  (обираються самостійно)                  

Форми: очна, заочна, дистанційна.

Види: навчання за програмою підвищення кваліфікації; стажування; участь у семінарах, практикумах, тренінгах, вебінарах, майстер-класах тощо. 

 

Слухачам, які завершили навчання видається свідоцтво та додаток до нього встановленої форми, що відповідає вимогам наказу Міністерства освіти і науки України від 19.01.2016 № 34 «Про документи про підвищення кваліфікації», та є підставою для відповідної (чергової / позачергової) атестації.

 

Розрахунковий рахунок:

ОДЕРЖУВАЧ: Українська інженерно-педагогічна академія

Р/р 31259276112241

МФО 820172 в ДКСУ

Код ОКПО 02071228

Заняття розпочинаються для конкретних груп педагогічних працівників згідно з поданими заявками та по мірі комплектування груп. Навчальні групи від 15 до 30 осіб.

  

Контактный телефон: 

Адрес: м.Харків, вул.Університетська, 16, кім. 206, корпус 1, кафедра педагогіки, методики та менеджменту освіти. 

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Координатор: 099-4906278,  Іванченко Ольга Сергіївна

 

Реєстрація на курс

Силабуси: