У рамках проєкту Pagoste відбувся Міжінститутський методичний онлайн-семінар «Кваліфікаційна робота здобувачів спеціальності 015 «Професійна освіта (за спеціалізаціями)»: зміст та навчально-методичне забезпечення»

 

У межах виконання проєкту Erasmus+ «Нові механізми управління на основі партнерства та стандартизації підготовки викладачів професійної освіти в Україні (PAGOSTE)» № 609536-EPP-1-2O19-DE-EPPKA2-CBHE-SP 23 січня відбувся Міжінститутський методичний онлайн-семінар «Кваліфікаційна робота здобувачів спеціальності 015 «Професійна освіта (за спеціалізаціями)»: зміст та навчально-методичне забезпечення». Організаторами семінару були представники Національного транспортного університету (НТУ), Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана (КНЕУ) та Української інженерно-педагогічної академії (УІПА).

У семінарі брали участь учасники Професійних дорадчих комітетів НТУ та КНЕУ, здобувачі освітньо-професійних програм зі спеціальності 015 – Професійна освіта (за спеціалізаціями). Були заслухані доповіді, в яких висвітлювалися напрацювання НТУ, КНЕУ та УІПА у змісті та методичному забезпеченні підготовки кваліфікаційних робіт на першому (бакалаврському) та другому (магістерському) рівнях вищої освіти.

Обговорювалися проблеми та пропозицій щодо удосконалення та покращення змісту та структури кваліфікаційних робіт здобувачів спеціальності 015 «Професійна освіта». 

Відеозапис семінару 

Презентації доповідей:

Варіанти реалізації концепції удосконалення кваліфікаційної роботи здобувачів освіти магістерських програм 

Брюханова Наталія Олександрівна – завідувач кафедри педагогіки, методики та менеджменту освіти УІПА, доктор педагогічних наук, професор. 

Зміст та методичне забезпечення підготовки кваліфікаційних бакалаврських робіт зі спеціальності 015 Професійна освіта (Економіка): досвід КНЕУ 

Булавіна Олена Анатоліївна – доцент кафедри педагогіки та психології КНЕУ, кандидат економічних наук, доцент;

Кулалаєва Наталя Валеріївна – професор кафедри педагогіки та психології КНЕУ, доктор педагогічних наук, професор;

Саркісова Оксана Юріївна – доцент кафедри педагогіки та психології КНЕУ, кандидат педагогічних наук, доцент. 

Специфіка та складові кваліфікаційної роботи магістрів спеціальності 015 «Професійна освіта (за спеціалізаціями) спеціалізація 015.38 «Професійна освіта (Транспорт)

Бахтіярова Халіда Шашитдінівна – професор кафедри філософії та педагогіки НТУ, кандидат педагогічних наук. 

Основні висновки та рекомендації:

  1. Кваліфікаційна робота загалом кваліфікаційної роботи здобувача зі спеціальності 015 – Професійна освіта (за спеціалізаціями) може бути реалізована як на першому (бакалаврському) та другому (магістерському) рівнях вищої освіти, оскільки спрямована на формування творчих, дослідницьких компетентностей майбутніх викладачів. Водночас на магістерському рівні робота має мати більш системний, узагальнюючий характер, сприяти вирішенню більш вагомої науково-практичної проблеми.
  2. При визначенні тематики кваліфікаційних робіт доцільно орієнтуватись на актуальні освітні тренди, запити роботодавців, зміст підготовки, а також враховувати наявні умови.
  3. У змісті кваліфікаційних робіт зі спеціальності 015 – Професійна освіта (за спеціалізаціями) має бути представлений і педагогічний, і фаховий контекст. Водночас пріоритетне значення має педагогічна складова, оскільки дана кваліфікаційна робота є формою підсумкової атестації підготовки здобувачів, які навчаються за освітньою програмою за галуззю 01 – Освіта/Педагогіка.
  4. Керівництво кваліфікаційною роботою має здійснюватися викладачами випускової кафедри чи кафедр за відповідною спеціальністю. Рішення про співвідношення певних розділів обговорюється відповідно до особливостей освітньо-професійної програми у конкретному ЗВО.
  5. Для успішної підготовки кваліфікаційної роботи та порядкування формальних аспектів її реалізації рекомендується ввести ці питання до змісту відповідних навчальних дисциплін, а також забезпечити здобувачів необхідними навчально-методичними матеріалами.