Відбувся успішний захист кандидатської дисертації у спеціалізованій вченій раді УІПА ДФ 64.108.003 аспіранта з Німеччини

 

Спеціалізована вчена рада ДФ 64.108.003 Української інженерно-педагогічної академії Міністерства освіти і науки України у лютому місяці прийняла рішення про присудження Кьоберлайн-Керлер Ріхарду Юргену ступеня доктора філософії галузі знань 01 Освіта/Педагогіка на підставі прилюдного захисту дисертації «Формування проєктувальної компетентності у майбутніх викладачів технічних дисциплін на засадах міждисциплінарного підходу» за спеціальністю 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями).

Кьоберлайн-Керлер Ріхард Юрген – громадянин Федеративної Республіки Німеччини, освіта вища: закінчив у 2017 році Інститут прикладних наук Вюрцбург-Швайнфурт Федеративної Республіки Німеччини за напрямом «Інжиніринг з комплексного проєктування і будівництва».

З 14 вересня 2018 року до 14 вересня 2022 року навчався в аспірантурі Української інженерно-педагогічної академії за спеціальністю 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями).

Працює керуючим директором (головним виконавчим директором) в Інженерному офісу IBK Koeberlein GmbH & Co (м. Вюрцбург, Німеччина) з 2008 р. до цього часу.

Дисертацію виконано в Українській інженерно-педагогічній академії, науковий керівник – Наталія Олександрівна Брюханова, доктор педагогічних наук, професор, завідувачка кафедри педагогіки, методики та менеджменту освіти УІПА. 

Відеозапис захисту