IGIP

Міжнародне товариство інженерної педагогіки - IGIP
Українська національна секція IGIP​
Українська інженерно-педагогічна академія

МІЖНАРОДНЕ ТОВАРИСТВО ІНЖЕНЕРНОЇ ПЕДАГОГІКИ
(Die Internationale Gesselschaft fur IngenieurPadagogik - IGIP)
АСОЦІЙОВАНИЙ ЧЛЕН ЮНЕСКО

 

Створено у 1972 р. в Австрії на базі технічного університету м. Клагенфурт
 

Міжнародне товариство інженерної педагогіки (IGIP)

 • має членів з більш ніж 80 країн;
 • цілями IGIP є: систематизація та поширення кращих методів навчання; постановка навчальних курсів, що задовольняють всім вимогам практики; використання засобів аудіовізуальної інформації при викладанні технічних дисциплін; психолого-педагогічна підготовка викладачів технічних дисциплін;
 • ці та інші цілі IGIP досягає через: інженерно-педагогічну освіту (підвищення кваліфікації) та міжнародний обмін знаннями та досвідом;
 • IGIP присуджує: звання Міжнародний інженер-педагог  ING.PAED.IGIP при виконанні певних кваліфікованих вимог;
 • IGIP веде: Міжнародний регістр інженерів- педагогів;
 • IGIP документально підтверджує та гарантує: кваліфікацію та компетентність ING-PAED IGIP;
 • IGIP акредитує: навчальні заклади як освітні установи для підготовки ING-PAED IGIP


 

Український Національний моніторинговий комітет

Цілями НМК є:

 • послідовна психолого-педагогічна підготовка викладачів технічних дисциплін на базі Центрів інженерної педагогіки;
 • сертифікація та подання до звання «Міжнародний інженер-педагог» ING-PAED IGIP;
 • занесення фізичних осіб у Міжнародний регістр інженерів-педагогів;
 • акредитація інженерно-педагогічних навчальних закладів на від­повідність європейської моделі освіти.

Членство в IGIP означає:

 • постійну можливість подальшої освіти у всіх областях інженерної педагогіки;
 • доступ до результатів міжнародних досліджень і досвіду;
 • можливість контактів з колегами з Європи і заокеанських країн;
 • безкоштовне одержання актуальної інформації зі звітів IGIP;
 • можливість контактів з ЮНЕСКО завдяки консультативному статусу IGIP.

 


Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації викладачів технічних вищих навчальних закладів за системою Міжнародного товариства інженерної педагогіки IGIP

(Центр інженерної педагогіки)

 

Акредитований як освітній заклад,
що відповідає моделі підготовки Міжнародних
інженерів-педагогів (ING-PAED IGIP)

(рішенням президії IGIP від 29 червня 2023 р.)

(подивитися диплом)

Характеристика центру перепідготовки та підвищення кваліфікації викладачів

Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації викладачів технічних вищих навчальних закладів за системою Міжнародного товариства інженерної педагогіки (IGIP) (надалі - Центр інженерної педагогіки або Центр) створено при Українській інженерно-педагогічній академії в травні 2000 р. на підставі наказу Міністерства освіти та науки № 61 від 21.03.2000 р. 

Відповідно до наказу на Центр покладено обов'язок забезпечити якість підготовки викладачів технічних дисциплін у інженерних вузах відповідно до вимог IGIP та подання викладачів до звання «Міжнародний інженер-педагог». З цією метою навчальний процес у Центрі організовано у такий спосіб. Слухачі займаються 1 семестр, 12 тижнів. Заняття проводяться 2 рази в тиждень по 2 години. У навчальний план включено всі дисципліни, передбачені програмою IGIP. Ці дисципліни згруповані в три цикли:

 1. Психолого-педагогічна та культурно-етична підготовка;
 2. Комп'ютерні технології навчання та інтелектуальної діяльності;
 3. Язикова комунікація в освіті.

Загальне число годин занять у семестрі - 600. 

До підвищення кваліфікації приймаються викладачі, що мають стаж педагогічної роботи не менш 2 років, володіють іноземною мовою на рівні, достатньому для читання лекцій, та володіють гарною комп'ютерною підготовкою. Навчання закінчується захистом випускної роботи. Слухачі, що успішно закінчили навчання, одержують посвідчення про підвищення кваліфікації. Слухачі, що відповідають вимогам IGIP, рекомендуються до подання на звання «Міжнародний інженер-педагог» ING-PAED IGIP. 

Заняття в Центрі проводяться на базі Української інженерно-педагогічної академії. Базовими кафедрами навчального процесу в Центрі є кафедри педагогіки, методики та менеджменту освіти, інформаційних комп`ютерних технологій і математики, практичної психології, іншомовної підготовки, європейської інтеграції та міжнародного співробітництва. Навчальний процес у Центрі проводять провідні спеціалісти академії, у тому числі: радник ректора академії, професор, д.пед.н., ING-PAED IGIP Коваленко О.Е., професор кафедри педагогіки, методики та менеджменту освіти д.пед.н., ING-PAED IGIP Штефан Л.В., доцент кафедри педагогіки, методики та менеджменту освіти к.пед.н., ING-PAED IGIP Бакатанова В.Б., професор кафедри інформаційних комп`ютерних технологій і математики, д.т.н., ING-PAED IGIP Купріянов О.В., доцент кафедри інформаційних комп`ютерних технологій і математики, к.пед.н., ING-PAED IGIP Сажко Г.І. Слухачі Центру захищають свої випускні роботи в екзаменаційній комісії. У неї включаються члени Національного моніторингового комітету України.

Структура навчального плану

 

Найменування курсу

Кількість годин

ECTS

Години

Базові модулі

7

 

1

Теоретична інженерна педагогіка

2

60

2

Практична інженерна педагогіка

3

90

3

Лабораторна дидактика

2

60

Теоретичні модулі

5

 

4

Психологія

2

60

5

Соціологія

1

30

6

Етика

1

30

7

Міжкультурна взаємодія

1

30

Практичні модулі

5

 

8

Презентації та ведення дискусії

2

60

9

Написання наукових публікацій

1

30

10

Робота з проектами

1

30

11

Електронне навчання, комп'ютерні технології

1

30

Модулі за вибором (будь-які 3)

3

 

 

Розвиток здібностей студентів

1

30

 

Управління якістю

1

30

 

Оцінка проектів

1

30

  

Винахідництво

1

30

 

Наставництво в освіті

1

30

 

Колективна робота

1

30

 

Тренінг з іноземної мови

1

30

 

Інформаційна грамотність

1

30

РАЗОМ 

20

600

 

 

 

 

Контингент слухачів: викладачі загальнотехнічних і спеціальних дисциплін вищих технічних навчальних закладів України (інститутів, академій, університетів), а також ВПУ, технікумів, коледжів.

Базова освіта
слухачів

- вища технічна.

Вартість навчання2320 гр. (З ПДВ).

Зразок диплому ING-PAED IGIP

Зразок диплому ING-PAED IGIP (оборот)

Зразок свідоцтва про підвищення кваліфікації

 


 

Український Національний моніторинговий комітет
Міжнародного товариства інженерної педагогіки (IGIP)
Президент Української національної секції IGIP

проф. Коваленко Олена Едуардівна

kovalenko[@]uipa.edu.ua
тел. (057) 731 28 62

факс (057) 731 32 36

Генеральний секретар Українського Національного моніторингового комітету IGIP

проф. Купріянов Олександр Володимирович

a_kupriyanov[@]uipa.edu.ua 
тел. (057) 733 78 13

Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації викладачів технічних вищих навчальних закладів за системою Міжнародного товариства інженерної педагогіки IGIP

(Центр інженерної педагогіки)


Директор Центру інженерної педагогіки

Купріянов Олександр Володимирович

a_kupriyanov[@]uipa.edu.ua
тел. (057) 733 78 13

Заступник директора Центру інженерної педагогіки

Сажко Галина Іванівна

igip[@]uipa.edu.ua 
тел. (057) 733 79 17

Поштова адреса:
61003, м. Харків, вул. Університетська, 16,

Українська інженерно-педагогічна академія,
Центр інженерної педагогіки

комунікативність