Огляд ЗВО

Українська інженерно-педагогічна академія

        Українська інженерно-педагогічна академія – сучасний спеціалізований освітній і науковий центр, ліцензований і акредитований Міністерством освіти і науки України. Академія широко відома за межами України, вона є членом Міжнародної організації інженерної педагогіки (IGIP).

        Історія академії розпочалася в 1958 році, і з тих пір незмінним залишається високий рівень підготовки фахівців, які на базі інженерних знань і глибокої психолого-педагогічної підготовки отримують інженерну і педагогічну спеціальності. Це дає можливість випускникам академії здійснювати важливу соціальну, професійну, виробничо-технологічну діяльність із забезпечення високого рівня навчання в системі професійної освіти: викладачів, методистів, майстрів виробничого навчання в професійно-технічних навчальних закладах (технікумах, коледжах, ПТНЗ, ліцеях і загальноосвітніх школах) та висококваліфікованих інженерів для промислових підприємств.

alt alt alt

        Сьогодні академія – це більше 5 тисяч студентів, які здобувають знання у 2 інститутах та на 2 факультетах. Кафедри академії забезпечують навчання студентів із гуманітарних, фундаментальних, загальноінженерних і спеціальних дисциплінах.

        Система освіти в академії здійснює безперервну багаторівневу підготовку за освітньо-кваліфікаційними рівнями: молодший бакалавр-бакалавр-магістр. Підготовку майбутніх фахівців здійснюють висококваліфіковані викладачі, доктори наук та кандидати наук.

        Студенти академії денної і заочної форми навчання, мають можливість отримати другу спеціальність, а також робочу професію. Ефективно діє система підготовки науково-педагогічних кадрів, яка включає докторантуру й аспірантуру.

        В академії працюють наукові студентські спілки й гуртки самодіяльності, які дають можливість молоді реалізовувати свої захоплення і розширювати коло інтересів. Невід'ємною частиною студентського життя є спорт.

alt alt alt

 

        Студенти, що приїхали на навчання з різних регіонів України, а також іноземні студенти проживають у 3 гуртожитках.

        В Українській інженерно-педагогічній академії створено всі умови для розвитку наукових шкіл у галузі педагогіки й інженерної психології, працює 3 спеціалізовані вчені ради із захисту кандидатських дисертацій. Діють центр підготовки міжнародних інженерів-педагогів, науково-методичний центр інженерно-педагогічної освіти, центр із розробки стандартів вищої інженерно-педагогічної і професійно-технічної освіти, 6 навчальних і науково-виробничих комплексів.

        Бібліотека академії має у своєму розпорядженні один із найбільших у м. Харкові фондів навчальної, навчально-методичної, наукової й художньої літератури (понад 800 тис. екземплярів). У бібліотеці функціонують 3 читальних зали, з яких 2 розміщені у студентських гуртожитках.

        За роки існування Українська інженерно-педагогічна академія підготувала понад 70 тис. фахівців, які працюють в Україні, країнах СНД і далекого зарубіжжя. Випускники академії в різний час займали керівні посади, серед яких були 4 міністри, 1 заступник міністра, близько 3000 директорів, провідних фахівців промислових і наукових об'єднань, керівників навчальних закладів, громадських діячів.

alt alt alt
 

        У 2000 році розпочав діяльність ліцензований Навчальний центр підготовки іноземних громадян До складу Центру входить підготовче відділення, яке здійснює підготовку іноземних громадян. За один навчальний рік (2 семестри навчання) студенти, одночасно з вивченням української мови, отримують необхідні знання з математики, фізики, хімії, біології та інших фундаментальних наук.

        Академія підтримує численні міжнародні зв'язки в галузі підготовки інженерно-педагогічних кадрів. При академії створено Європейський моніторинговий комітет Міжнародної організації інженерної педагогіки (IGIP), що дає можливість академії готувати європейських педагогів. На сьогодні понад 80 учених провідних технічних навчальних закладів України вже отримали звання «Європейський інженер-педагог». З 2017 року наша академія є підписантом Великої Хартії Університетів ( Magna Charta Universitatum).

{phocagallery view=category|categoryid=7|imageid=91|detail=5}