Структура Української інженерно-педагогічної академії

Структура Української інженерно-педагогічної академії затверджена наказом № 445 від 27 грудня 2023 р. та введена в дію з 01 січня 2024 р.

1.1. Факультети та кафедри:

1.1.1.Факультет енергетики і автоматизації.

1.1.1.1. Кафедра фізики, електротехніки та електроенергетики.
1.1.1.2.Кафедра автоматизації, метрології та енергоефективних технологій.
1.1.1.3.Кафедра іншомовної підготовки, європейської інтеграції та міжнародного співробітництва.

1.1.2. Факультет інноваційних технологій.

1.1.2.1. Кафедра машинобудування, транспорту і зварювання.
1.1.2.2.Кафедра інформаційних комп’ютерних технологій і математики.
1.1.2.3.Кафедра харчових технологій, легкої промисловості і дизайну.
1.1.2.4.Кафедра ресторанного, готельного та туристичного бізнесу.

1.2. Навчально-наукові інститути Академії.

1.2.1.Навчально-науковий інститут педагогіки, психології, менеджменту та освіти дорослих УКРАЇНСЬКОЇ ІНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ АКАДЕМІЇ .

1.2.1.1. Кафедра педагогіки, методики та менеджменту освіти.
1.2.1.2. Кафедра практичної психології.
1.2.1.3. Кафедра економіки та менеджменту.
1.2.1.4. Кафедра краєзнавчо-туристичної роботи, соціальних і гуманітарних наук.
1.2.1.5. Кафедра фізичного виховання.
1.2.1.6.Кафедра маркетингу та торговельного підприємництва.
1.2.1.7. Центр інноваційних освітніх технологій, міжнародних зв’язків та академічної мобільності.
1.2.1.7.1 Навчальна лабораторія профорієнтаційної роботи і розвитку кар’єри.
1.2.1.7.2 Навчальна лабораторія креативності та молодіжних ініціатив
1.2.1.7.3 Навчальна лабораторія розвитку проєктної діяльності, підприємництва та медіа комунікацій
1.2.1.7.4 Сектор культурного розвитку.
1.2.1.8. Центр педагогічної та управлінської досконалості для професійної
(професійно-технічної) освіти в Україні.
1.2.1.8.1 Навчально-наукова лабораторія з проблем післядипломної освіти педагогічних кадрів закладів професійної (професійно-технічної) освіти.
1.2.1.8.2 Навчально-наукова лабораторія з проблем формування і розвитку професійної компетентності інженерно-педагогічних кадрів.
1.2.1.9. Навчальний центр підготовки іноземних громадян.
1.2.1.9.1. Підготовче відділення.

1.2.2. Навчально-науковий професійно-педагогічний інститут УКРАЇНСЬКОЇ ІНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ АКАДЕМІЇ (м. Бахмут):

1.2.2.1. Кафедра електромеханічних та комп’ютерних систем.
1.2.2.2. Кафедра економіки підприємств та менеджменту.
1.2.2.3. Кафедра освітніх технологій та охорони праці.
1.2.2.4. Відділ довузівської підготовки та підвищення кваліфікації.
1.2.2.5. Відділ комп’ютерної підтримки та поліграфічних послуг.
1.2.2.6.Навчально-наукова лабораторія «Інноваційні технології в екології».

1.2.3. Стахановський навчально-науковий інститут гірничих та освітніх технологій (м. Харків).

1.3. Підрозділи Академії:

1.3.1. Аспірантура і докторантура.
1.3.2. Навчально-методичний відділ.
1.3.3. Науково-дослідна частина.
1.3.4. Наукова бібліотека.
1.3.5. Інформаційно-обчислювальний центр.
1.3.6. Навчально-науковий центр.
1.3.6.1. Експлуатаційна ділянка.
1.3.7. Відділ кадрів.
1.3.8. Відділ організації та контролю діловодства.
1.3.9. Бухгалтерська служба.
1.3.10. Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації викладачів вищих
навчальних закладів за системою Міжнародного товариства
інженерної педагогіки IGIP ( Центр інженерної педагогіки IGIP).
1.3.11. Стадіон «Гарт».
1.3.12. Спортивно-оздоровчий табір «Буймерівка».
1.3.13. Студентська їдальня.
1.3.14. Студентське містечко.
1.3.15. Корпус Помірки-27.
1.3.16. Відділ матеріально-технічного постачання та закупівель.
1.3.17. Експлуатаційно-технічний відділ.
1.3.18. Господарська ділянка.
1.3.19. Ремонтно-будівельна група.