Правила прийому

 

Правила прийому у 2021

Правила прийому у 2021 зі змінами

Зміни до правил прийому у 2021

Додаток 1. Перелік акредитованих та неакредитованих освітніх програм, спеціальностей (спеціалізацій), за якими здійснюється прийом на навчання.

Додаток 2.1.Перелік конкурсних пропозицій, за якими здійснюється прийом на навчання (молодший бакалавр).

Додаток 2.2.Перелік конкурсних пропозицій, за якими здійснюється прийом на навчання (бакалавр на базі ПЗСО).

Додаток 2.3. Перелік конкурсних пропозицій, за якими здійснюється прийом на навчання (бакалавр на базі ОКР молодший спеціаліст).

Додаток 2.4. Перелік конкурсних пропозицій, за якими здійснюється прийом на навчання (магістр).

Додаток 3. Правила прийому до Української інженерно-педагогічної академії (м. Харків) та відокремленого структурного підрозділу Української інженерно- педагогічної академії Навчально-наукового професійно-педагогічного інституту Української інженерно-педагогічної академії (м. Бахмут) осіб, місцем проживання яких є територія проведення антитерористичної операції (на період її проведення), територія здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях (на період їх здійснення), територія населених пунктів на лінії зіткнення та осіб, які проживають на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя

Додаток 3.1 Правила прийому до Української інженерно-педагогічної академії (м. Харків) осіб, місцем проживання яких є територія проведення антитерористичної операції (на період її проведення), територія здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях (на період їх здійснення), територія населених пунктів на лінії зіткнення

Додаток 3.2. Правила прийому до Української інженерно-педагогічної академії (м. Харків) осіб, які проживають на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя

Додаток 3.3. Правила прийому до Навчально-наукового професійно-педагогічного інституту Української інженерно-педагогічної академії (м. Бахмут) осіб, місцем проживання яких є територія проведення антитерористичної операції (на період її проведення), територія здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях (на період їх здійснення), територія населених пунктів на лінії зіткнення

Додаток 3.4. Правила прийому до Навчально-наукового професійно-педагогічного інституту Української інженерно-педагогічної академії (м. Бахмут) осіб, які проживають на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя

Додаток 4. Правила прийому до аспірантури та докторантури

Додаток 5. Перелік спеціальностей для прийому на навчання на перший (зі скороченим строком навчання) або третій (другий) курс (з нормативним строком навчання) на вакантні місця осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста (ступінь молодшого бакалавра) за умови вступу на споріднену спеціальність для здобуття ступеня бакалавра відповідно до стандартів вищої освіти

Додаток 6. Перелік спеціальностей, яким надається особлива підтримка.

Додаток 7. Перелік конкурсних предметів у сертифікаті зовнішнього незалежного оцінювання (вступних іспитів) для вступників: 

Додаток 7.1. Молодший бакалавр

Додаток 7.2. Бакалавр

Додаток 7.3. Бакалавр на базі молодшого спеціаліста

Додаток 7.4. Магістр

Додаток 8. Таблиця переведення середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, в шкалу 100‑200.

Додаток 9. Правила прийому до Харківського торговельно-економічного інституту Української інженерно-педагогічної академії в 2021 році

 

Умови прийому на навчання до закладів вищої освіти України у 2021 році

 

Положення про приймальну комісію

Положення про апеляцію