Правила прийому

Правила прийому у 2023 

Правила прийому у 2022 

Правила прийому у 2022 зі змінами

Правила прийому у 2022 зі змінами (жовтень)

Зміни до правил прийому у 2023

Зміни до правил прийому у 2022

Зміни до правил прийому у 2022 (жовтень)

Додаток 1. Перелік акредитованих та неакредитованих освітніх програм, спеціальностей (спеціалізацій), за якими здійснюється прийом на навчання.

Додаток 2.1.Перелік конкурсних пропозицій, за якими здійснюється прийом на навчання (молодший бакалавр).

Додаток 2.2.Перелік конкурсних пропозицій, за якими здійснюється прийом на навчання (бакалавр на базі ПЗСО).

Додаток 2.3. Перелік конкурсних пропозицій, за якими здійснюється прийом на навчання (бакалавр на базі ОКР молодший спеціаліст).

Додаток 2.4. Перелік конкурсних пропозицій, за якими здійснюється прийом на навчання (магістр).

Додаток 3. Правила прийому до Української інженерно-педагогічної академії (м. Харків) та відокремленого структурного підрозділу Української інженерно- педагогічної академії Навчально-наукового професійно-педагогічного інституту Української інженерно-педагогічної академії (м. Бахмут) осіб, місцем проживання яких є територія проведення антитерористичної операції (на період її проведення), територія здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях (на період їх здійснення), територія населених пунктів на лінії зіткнення та осіб, які проживають на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя

Додаток 3.1 Правила прийому до Української інженерно-педагогічної академії (м. Харків) осіб, місцем проживання яких є територія проведення антитерористичної операції (на період її проведення), територія здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях (на період їх здійснення), територія населених пунктів на лінії зіткнення

Додаток 3.2. Правила прийому до Української інженерно-педагогічної академії (м. Харків) осіб, які проживають на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя

 

Додаток 4. Правила прийому до аспірантури та докторантури

Додаток 5. Перелік спеціальностей для прийому на навчання на перший (зі скороченим строком навчання) або третій (другий) курс (з нормативним строком навчання) на вакантні місця осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста (ступінь молодшого бакалавра) за умови вступу на споріднену спеціальність для здобуття ступеня бакалавра відповідно до стандартів вищої освіти

Додаток 6. Перелік спеціальностей, яким надається особлива підтримка.

Додаток 7. Перелік конкурсних предметів у сертифікаті зовнішнього незалежного оцінювання (вступних іспитів) для вступників: 

Додаток 7.1. Молодший бакалавр

Додаток 7.2. Бакалавр

Додаток 7.3. Бакалавр на базі молодшого спеціаліста

Додаток 7.4. Магістр

Додаток 8. Таблиця переведення середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, в шкалу 100‑200. 

Додаток 9. Положення щодо організації дистанційного проведення втсупних випробувань для вступу до Української інженерно-педагогічної академії із застосуванням дистанційних технологій

Додаток 10. Перелік партнерських організацій, з якими укладено договір про дистанційне проведення вступних іспитів для іноземців 

Додаток 11. Критерії оцінювання мотиваційних листів вступників до УІПА в 2022 році

 

Порядок прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2022 році

 

Положення про приймальну комісію

Положення про апеляційну комісію УІПА