Заходи запобігання та протидії корупції

1. Заходи протидії корупції в УІПА

2. Лист в Міністерство освіти і науки України

3. Наказ "Про заходи щодо забезпечення виконання вимог законодавства у сфері запобігання і протидії корупції"

4. Програма з питань запобігання та протидії корупції в Українській інженерно-педагогічній академії на 2013-2017 роки.

5. Методичні матеріали з основних вимог Закону України «Про засади запобігання та протидії корупції»

6. Памя`тка посадової особи Української інженерно-педагогічної академії з питань запобігання корупції

7. Положення про уповноважену особу УІПА 

8. Антикорупційне законодавство:

9. Антикорупційна програма 2014

10. Наказ "Про введення в дію Антикорупційної програми Української інженерно педагогічної академії та затвердження заходів із її реалізації у 2015 р."

11. Заходи із реалізації Антикорупційної програми Української інженерно-педагогічної академії у 2016-2017 р.р.

12. Звіт про реалізацію заходів Антикорупційної програми за 2017 р.

13. Антикорупційна програма 2017

14. Заходи із реалізації Антикорупційної програми Української інженерно-педагогічної академії у 2018-2019 р.р.

15. Звіт з реалізації Антикорупційної програми за 2018 р.

16. Звіт за результатами оцінки корупційних ризиків 2019 р.

17. Звіт з реалізації Антикорупційної програми за 2019 р.

18. Заходи із реалізації Антикорупційної програми Української інженерно-педагогічної академії у 2020-2021 р.р. (2019 р.)

19. Звіт про реалізацію заходів Антикорупційної програми за 2020 рік

20. Звіт за результатами оцінки корупційних ризиків 2020 р.

21. Заходи із реалізації Антикорупційної програми Української інженерно-педагогічної академії у 2020-2021 р.р. (2020 р.)