До уваги абітурієнтів! Опубліковано проміжний рейтинг вступників

 

Шановні абітурієнти! На сайті Вступ – ЄДЕБО вже оприлюднено проміжні рейтинги абітурієнтів, які цього року беруть участь у широкому конкурсі на молодшого бакалавра, бакалавра та наскрізного магістра. 

Переглянути рейтинг 

У розміщених списках можна побачити всі заяви, подані на широкий конкурс, та відстежити своє місце в загальнодержавному рейтингу за обраними спеціальностями.

Оновлений фінальний рейтинг буде опублікований 22 серпня, перед завершенням приймання заяв. 

Широкий конкурс відбувається, зокрема, за галузями знань:

− 17 «Електроніка та телекомунікації»;

− 20 «Аграрні науки та продовольство»;

− 21 «Ветеринарна медицина»;

− 23 «Соціальна робота»;

За міжгалузевими групами:

− галузі знань 07 «Управління та адміністрування», 24 «Сфера обслуговування», 28 «Публічне управління та адміністрування», спеціальність 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності» галузі знань 02 «Культура і мистецтво», спеціальність 051 «Економіка» галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки»;

− галузь знань 12 «Інформаційні технології», спеціальність 113 «Прикладна математика» галузі знань 11 «Математика та статистика», спеціальність 151 «Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології» галузі знань 15 «Автоматизація та приладобудування»;

За підгалузевими групами:

− усі спеціалізації спеціальності 015 «Професійна освіта (за спеціалізаціями)», крім спеціалізації 015.39 «Цифрові технології»;

− спеціальності 032 «Історія та археологія» та 034 «Культурологія» галузі знань 03 «Гуманітарні науки»;

− спеціальності 053 «Психологія» та 054 «Соціологія» галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки»;

− спеціальності 182 «Технології легкої промисловості», 183 «Технології захисту навколишнього середовища», 184 «Гірництво», 185 «Нафтогазова інженерія та технології», 187 «Деревообробні та меблеві технології» галузі знань 18 «Виробництво та технології». 

Даний перелік є ширшим, його скорочено з огляду на спеціальності, на які йде набір здобувачів саме в Українській інженерно-педагогічній академії. 

Успіхів, абітурієнти!!