122 Комп’ютерні науки

Випускники будуть мати як ґрунтовну математичну підготовку, так і володіти сучасними знаннями в галузі інформаційних технологій. Після закінчення навчання будуть сформовані навички роботи з математичними моделями систем і процесів, навичками програмування, володіння теоретичними основами процесів і процедур управління IT-проєктами, принципами командної роботи в ІТ-сфері.

На кафедрі викладають курси з сучасних мов програмування С ++, PHP, С #, Java, JavaScript, Pyton, HTML, SQL, студент набуває навички роботи в середовищах програмування Visual Studio, Android Studio.

Навчання поєднує заняття як у сучасних комп’ютерних класах, так і в дистанційному режимі в системі Moodle. Студент під час навчання проходить 2 виробничі та 2 технологічні практики. Є можливість проходити практику за кордоном – у Польщі, Болгарії та багатьох інших країнах.

Після закінчення спеціальності можна працювати:

− системним адміністратором;

− інженером-програмістом;

− фахівцем з розробки та тестування програмного забезпечення,

− фахівцем з розроблення комп’ютерних програм;

− фахівцем з комп’ютерної графіки та дизайну.

Можна продовжити навчання в магістратурі, а згодом і в аспірантурі.

Детальніше про спеціальність можна дізнатися за посиланням