032 Історія та археологія. Краєзнавчо-туристична робота

 ОСВІТНЯ ПРОГРАМА. Краєзнавчо-туристична робота

Якщо вас цікавить історія різних країн та регіонів, історичне краєзнавство, якщо ви захоплюєтесь подорожами та пам’ятками культури різних епох, запрошуємо опанувати нову освітню програму «Краєзнавчо-туристична робота». Разом із телекомунікаційною індустрією, інформаційними технологіями туризм забезпечує економічне зростання у XXI столітті. Отже, випускники нашої спеціалізації мають багато можливостей для подальшого працевлаштування.

Сертифікат про акредитацію освітньої програми , виданий Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти, №8102, дійсний до 01.07.2029 р.

 

СТУПІНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ Бакалавр

ФОРМА НАВЧАННЯ Денна

Кваліфікація Бакалавр історії та археології

Перший рівень

Бакалавр  

Ліцензований обсяг

45 осіб  

 

Кредитів ECTS

240

 

Бюджетні місця

до 5 осіб  

 

Термін навчання

Д - 3 роки 10 місяців  

 

Платне навчання

Д - 23000 грн/рік  

ОПИС ПРОГРАМИ

Загальна вища освіта в галузі гуманітарних наук за спеціальністю «Історія та археологія». Акцент програми зроблений на засвоєння теоретичних знань та формування у здобувачів освіти компетентностей щодо практичної діяльності в напрямі організації краєзнавчо-туристичної роботи, надання екскурсійних та консультаційних послуг, набуття вмінь та навичок для роботи в сфері історико-краєзнавчого туризму.

Передбачено обов’язкові ознайомчі та виробничі практики: археологічна, краєзнавчо-екскурсійна, музейна-етнографічна та краєзнавчо-туристична; практичні заняття з методики організації та проведення екскурсій; можливість навчатися та проходити практику у навчальних закладах інших країн відповідно до угод про співпрацю та обмін студентами.

ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ

• Сфера туристичного бізнесу
• Система освіти
• Органи державної влади та місцевого самоврядування
• Органи публічної інформації та преси
• Аналітично-інформаційні інституції
• Соціальні та культурні заклади
• Рекламні та PR –агенції
• Музеї та архіви

 Обов’язкові дисципліни  Дисципліни за вибором
 • Соціально-політичні студії
 • Філософсько-українознавчі студії
 • Іноземна мова
 • Вступ до фаху
 • Основи археології
 • Методика організації краєзнавчо-туристичної роботи в закладах освіти
 • Українська мова (за професійним спрямуванням)
 • Історія первісного суспільства
 • Історія стародавнього світу
 • Середньовічна історія Західної  цивілізації
 • Давня і середньовічна історія України
 • Історичне та туристичне краєзнавство
 • Історіографія історії України
 • Історія країн Азії та Африки: рання, середньовічна, модерна
 • Історичне джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни
 • Історія туризму
 • Інформаційні і комунікаційні технології
 • Педагогіка
 • Організація туристично-екскурсійної діяльності
 • Нормативно-правове регулювання туристичної діяльності
 • Методика викладання історії
 • Архівознавство та музейна справа в Україні
 • Історія Слобідської України
 • Командоутворення й технології командної роботи
 • Нова і новітня історія України
 • Нова та новітня історія Західної  цивілізації
 • Навчальна археологічна практика
 • Навчальна крєзнавчо-етнографічна практика
 • Краєзнавчо-туристична виробнича практика
 • Педагогічна виробнича практика
 • Здоровий спосіб життя
 • Іноземна мова та євроїнтеграційні студії
 • Фізичне виховання
 • Кваліфікаційна робота
 

Будь-які інші дисципліни з каталогу вибіркових дисциплін УІПА *

 *здобувачі вищої освіти мають право обирати дисципліни вільного вибору з каталогу

вибіркових дисциплін Української інженерно-педагогічної академії

Детальніше про спеціальність можна дізнатися за посиланням

Сторінки кафедри у Facebook