Рішення Вченої ради

 Рішення 2021-2022

Про планування робіт з реалізації Концепції інтернаціоналізації УІПА на 2021-22 н.р. Від 01.10.21 р.

Про заходи з реалізації програм удосконалення рівня володіння англійською мовою. Від 29.10.21 р. 

Про стан підготовки академії до роботи в осінньо-зимовий період. Від 29.10.21 р.

Про науково-дослідну роботу здобувачів вищої освіти. Від 30.11.21 р.

Про результати контролю проведення занять в о-лайн режимі. Від 30.11.21 р.

Про ефективність роботи аспірантури і докторантури. Від 22.12.21 р. 

Про стан укладання госпдоговірних НДР. Від 22.12.21 р.

Про атестацію дистанційних курсів осіннього семестру. Від 08.02.22 р.

Про успішність студентів в осінньому семестрі. Від 08.02.22 р.

Рішення 2020-2021
 

Про роботу академії в умовах адаптивного карантину. Від 26.08.20 р.

Про зміни в складі структурних підрозділів академії. Від 26.08.20 р. 

Про нову технологію прийому атестаційного екзамену з педагогіки. Від 30.09.20 р. 

Про планування робіт з реалізації Концепції інтернаціоналізації на 2020-21 н.р. Від 03.11.20 р.

Про результати оцінювання роботи НПП за 2019-20 н.р. Від 03.11.20 р.

Про результати перевірки дистанційних курсів осіннього семестру. Від 03.11.20 р.

Про формування конкурсних пропозицій за державним замовленням. Від 03.11.20 р.

Про науково-дослідну роботу студентів. Від 24.11.20 р.

Про стан підготовки до роботи в зимовий період. Від 24.11.20 р.

Про стан роботи з реалізації Концепції нового набору на навчання. Від 24.11.20 р.

Про госпдоговірні НДР. Від 22.12.20 р.

Про критерії перевірки проєктів ОП. Від 22.12.20 р.

Про порядок впровадження нових освітніх програм. Від 22.12.20 р.

Про роботу аспірантури. Від 22.12.20 р.

Про українську мову. Від 22.12.20 р.

Про результати проведенної атестації дистанційних курсів осіннього семестру. Від 03.02.21 р.

Про аналіз успішності студентів в осінньому семестрі 2020-21 н.р. Від 03.02.21 р.

Про проведення самоаналізу діяльності підрозділів академії. Від 03.02.21 р.

Про виконання бюджету академії за 2020 р. та ухвалення фінансового плану на 2021 р. Від 03.02.21 р.

Про роботу Наукової бібліотеки. Від 10.03.21 р.

Про працевлаштування випускників. Від 10.03.21 р

Про контроль проведення занять в онлайн режимі. Від 01.04.21 р.

Про науково-дослідну діяльність академії за 2020 р. Від 01.04.21 р.

Про результати опитування здобувачів вищої освіти. Від 01.04.2021 р.

Про реалізацію Концепції інтернаціоналізації в 2020-21 н.р. Від 27.04.21 р.

Про результати конкурсу Кращий сайт УІПА. Від 27.04.21 р.

Про удосконалення кваліфікаційної роботи магістрів спеціальності 015. Від 27.04.21 р.

Про результати попереднього планування навчального навантаження на 2021-22 н.р. Від 18.05.21 р.

Про атестацію дистанційних курсів весняного семестру. Від 01.06.21 р.

Про моніторинг системи внутрішнього забезпечення якості УІПА. Від 01.06.21 р.

Про стан виховної роботи в академії в 2020-21 н.р. Від 01.06.21 р.

 

 

Рішення 2019-2020
 

Про приведення у відповідність з державними вимогами освітніх програм та навчальних планів. Від 22.08.2019 р.

Про організацію навчального процесу в 2019-20 н.р. Від 27.08.2019 р.

Про планування робіт з реалізації Концепції набору на 2019-20 н.р. Від 24.09.2019 р.

Про результати повторної атестації дистанційних курсів. Від 24.09.2019 р.

Про стан підготовки до акредитації освітніх програм. Від 24.09.2019 р.

Про приведення навчальних планів у відповідність до стандартів. Від 24.09.2019 р.

Про планування робіт з реалізації Концепції інтернаціоналізації. Від 29.10.2019 р.

Про результати аналізу працевлаштування випускників. Від 29.10.2019 р.

Про результати складлання іспитів та заліків в період першого занурення. Від 29.10.2019 р.

Про стан акредитації освітніх програм. Від 29.10.2019 р.

Про відповідальне ставлення співробітників до власних цивільно-правових зобов'язань. Від 26.11.2019 р.

Про науково-дослідну роботу студентів. Від 26.11.2019 р.

Про проєкт Положення про визначення рейтингу кафедр. Від 26.11.2019 р.

Про стан акредитації освітніх програм в НАЗЯВО. Від 26.11.2019 р.

Про стан підготовки до роботи в осінньо-зимовий період. Від 26.11.2019 р.

Про проходження 1 етапу акредитації освітніх програм. Від 06.12.2019 р.

Про результати перевірки якості проведення навчальних занять. Від 26.12.2019 р.

Про перелік освітніх програм, за якими здійснюватиметься підготовка в 2020-21 н.р. Від 26.12.2019 р.

Про показники професійної активності. Від 26.12.2019 р.

Про ефективність роботи аспірантури. від 26.12.2019 р.

Про стан укладання госпдоговірних НДР. Від 26.12.2019 р.

Про аналіз успішності студентів (за підсумками семестрового контролю).  Від 30.01.2020 р.

Про реалізацію Концепції нового набору на навчання у 2019-20 н.р. від 30.01.20 р.

Про стан перевірки виконання кадрових вимог щодо забезпечення провадження освітньої діяльності. від 30.01.20 р.

Про підсумки науково-дослідної діяльності за 2019 р. Від 26.02.2020 р.

Про результати атестації дистанційних курсів. Від 26.02.2020 р.

Про результати працевлаштування випускників. Від 26.02.2020 р.

Про роботу Наукової бібліотеки та заходи щодо запобігання плагіату. Від 26.02.2020 р.

Про виконання бюджету в 2019 р. та фінансовий план на 2020 р. від 26.02.2020 р.

Про затвердження методики розрахунку рейтингу кафедр. Від 14.04.20 р.

Про результати моніторингу системи внутрішнього забезпечення якості. Від 14.04.20 р.

Про впровадження нової системи профорієнтаційної роботи. Від 12.05.20 р.

Про результати конкурсу Кращий сайт УІПА. Від 12.05.20 р.

Про результати попереднього планування навчального навантаження. Від 12.05.20 р.

Про результати проходження практик здобувачами вищої освіти всіх курсів. Від 12.05.20 р.

Про реалізацію Концепції інтернаціоналізації УІПА в 2019-20 н.р. Від 04.06.20 р.

Про стан виховної роботи в 2019-20 н.р. Від 04.06.20 р.

Рішення Вченої ради про результати визначення рейтингу кафедр від 25.06.20 р.

Про підсумки господарської діяльності в 2019-20 н.р. Від 30.06.20 р.

Про результати атестації дистанційних курсів весняного семестру. Від 30.06.20 р.

Про результати перевірки проєктів освітніх програм. Від 30.06.20 р.

Про тотожність освітніх програм зі спеціальності 015. Від 30.06.20 р.

Про перегляд освітніх програм за результатами опитування здобувачів вищої освіти. Від 30.06.20 р.

 

Рішення 2018-2019

Про організацію навчального процесу в 2018-19 н.р. Від 27.08.2018 р.

Про планування робіт з реалізації Концепції інтернаціоналізації. Від 25.09.18 р.

Про результати атестації дистанційних курсів весняного семестру. Від 25.09.2018 р.

Про участь кафедр у супроводі різних видів діяльності академії. Від 25.09.18 р.

Про хід підготовки до акредитації освітніх програм. Від 25.09.2018 р.

Про оновлені критерії для визначення рейтингу кафедр і викладачів. Від 02.11.2018 р.

Про результати вивчення навчальних дисциплін за технологією концентрованого навчання. Від 02.11.2018 р.

Про стан підготовки академії до роботи в зимовий період. Від 02.11.2018 р.

Про хід підготовки до акредитації освітніх програм. від 02.11.2018 р.

Про науково-дослідну роботу студентів академії. від 30.11.2018 р.

Про роботу аспірантури і докторонтури. Від 26.12.2018 р.

Про стан укладання госпдоовірних НДР. Від 26.12.2018 р.

Про аналіз успішності студентів (за підсумками семестрового контролю). Від 25.01.19

Про реалізацію конценпції нового набору на навчання. Від 25.01.19

Про результати атестації дистанційних курсів осіннього семестру. Від 25.01.19

Про результати персонального розподілу випускників. Від 25.01.19

Про виконання бюджету академії в 2018 р. Від 26.02.2019 р.

Про підсумки науково-дослідної діяльності академії за 2018 р. Від 26.02.2019 р.

Про роботу наукової бібліотеки та реалізацію заходів щодо запобігання академічного плагіату. Від 26.02.2019 р.

Про результати попереднього планування навчального навантаження. Від 25.04.19 р.

Про результати роботи з реалізації Концепції інтернаціоналізації УІПА в 2018-19 н.р. Від 25.04.19 р.

Про результати конкурси Кращий сайт УІПА. Від 25.04.19 р.

Про аналіз результатів анкетування студентів. Від 28.05.2019 р.

Про стан виховної роботи в 2018-19 н.р. Від 28.05.2019 р.

Про підсумки господарської діяльності в 2018-19 н.р. Від 26.06.2019 р.

Про результати атестаційї дистанційних курсів. Від 26.06.2019 р.

Про результати реалізації Концепції нового набору нанавчння. Від 26.06.2019 р.