Освітянську спільноту запрошують на ювілейний FORUM SOIS, 2023

 

FORUM SOIS, 2023 – це захід можливостей, це інноваційне екосередовище народження ідей, обміну науковим і освітянським досвідом, народження нових професійних комунікацій! Всі, хто в тренді сталого розвитку науки і освіти – створюємо команду однодумців і крокуємо разом! Долучайтесь і дійте! 

Запрошуємо науковців, науково-педагогічних та педагогічних працівників, докторантів і аспірантів, а також здобувачів освіти різних форм навчання, які здійснюють наукову і освітню діяльність у царині соціальних, психолого-педагогічних, інженерних та ІТ-наук долучитись до участі у роботі

4-го і 5-го Міжнародного науково-практичного WEB-форуму «FORUM SOIS, 2023: РОЗБУДОВА ЄДИНОГО ВІДКРИТОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ ОСВІТИ ВПРОДОВЖ ЖИТТЯ», який відбудеться 23-26 травня на базі та на умовах спільної діяльності основних організаторів науково-освітніх партнерів – Української інженерно-педагогічної академії м. Харків та Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В.О. Сухомлинського м. Київ , а також долученням до кола основних організаторів і стратегічних партнерів за згодою – провідних наукових установ, закладів освіти і громадських об’єднань України і зарубіжжя.

Основні тематичні напрями WEB-форуму:

 • Трансдисциплінарна парадигма цифрової трансформації суспільства: управління змінами та якістю науково-освітнього процесу.
 • Психологічні засади розбудови єдиного відкритого інформаційного простору освіти впродовж життя.
 • Сервіс-інжинірингове забезпечення створення й функціонування інформаційно-освітніх середовищ. Безпека інформаційних технологій. Штучний інтелект.
 • Стратегії цифрової освіти: засоби, методики, технології, системи.
 • STEAM-освіта: досвід, реалії, стратегії.
 • Нові механізми управління підготовкою педагогічних кадрів в умовах цифрової трансформації професійної освіти.
 • Освіта дорослих в умовах динамічного розвитку інформаційного суспільства.
 • Університетська освіта: тенденції сьогодення.
 • Інноваційні трансформації у спеціалізованій освіті (воєнній, мистецькій, спортивній і науковій).
 • Адаптивне управління соціально-педагогічними системами.
 • Інтернаціоналізація наукової освіти: стратегії випереджального розвитку суспільства знань в умовах воєнного стану.

За звичай Forum SOIS, 2023 здійснює свою роботу в онлайн-форматі засобами платформи ZOOM.

Реєстрація до участі у WEB-форумі за покликанням 

Детальніше про Forum SOIS, 2023 за покликанням