144 Теплоенергетика

Після навчання на цій спеціальності ви:

− отримаєте базові знання з тепло- та масообміну в процесах генерації енергії;

− отримайте навички проєктування та аналізу роботи теплоенергетичних установок ТЕС та АЕС;

− знання та навички, які ви зможете застосовувати при безпосередньому використанні обладнання ТЕС та АЕС.

Ви станете спеціалістом, який зможе вирішувати широке коло питань, пов’язаних із технологіями, управлінням, забезпеченням чистоти навколишнього середовища, досягненням економічних показників із проєктування, експлуатації, модернізації та наукових досліджень на ТЕС та АЕС.

Так, наприклад, на кафедрі створено імітаційну модель турбоустановки ТЕС для вивчення впливу основних параметрів та структури теплової схеми на показники роботи турбоустановки ТЕС або АЕС.