В академії розпочала роботу експертна група з акредитації

 

Сьогодні, 6 листопада, розпочала роботу експертна група з акредитації освітньо-професійної програми "Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології " за спеціальністю 151 "Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології " першого (бакалаврського) рівня