Експертні висновки ГЕР

1.     Експертний висновок ГЕР щодо можливості акредитації освітньо-професійної програми «Управління та економіка підприємництва», другий (магістерський) рівень вищої освіти, 07 «Управління та адміністрування», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

2.     Експертний висновок ГЕР щодо можливості акредитації освітньо-професійної програми «Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології», перший (бакалаврський) рівень вищої освіти, 15 «Автоматизація та приладобудування», 151 «Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології»

3.     Експертний висновок ГЕР щодо можливості акредитації освітньо-професійної програми «Професійна освіта (Електроніка, радіотехніка та телекомунікації)», другий (магістерський) рівень вищої освіти, 01 Освіта/Педагогіка, 015 Професійна освіта (Електроніка, радіотехніка та телекомунікації)

4.     Експертний висновок ГЕР щодо можливості акредитації освітньо-професійної програми «Професійна освіта (Дизайн)», другий (магістерський) рівень вищої освіти, 01 Освіта/Педагогіка, 015 Професійна освіта (Дизайн)

5.     Експертний висновок ГЕР щодо можливості акредитації освітньо-професійної програми «Професійна освіта (Нафтогазова справа)», другий (магістерський) рівень вищої освіти, 01 Освіта/Педагогіка, 015 Професійна освіта (Нафтогазова справа)

6.     Експертний висновок ГЕР щодо можливості акредитації освітньо-професійної програми «Освітні, педагогічні науки», перший (бакалаврський) рівень вищої освіти, 01 Освіта/Педагогіка, 011 Освітні, педагогічні науки

7.     Експертний висновок ГЕР щодо можливості акредитації освітньо-професійної програми «Освітні, педагогічні науки», третій (доктор філософії) рівень вищої освіти, 01 Освіта/Педагогіка, 011 Освітні, педагогічні науки

8.     Експертний висновок ГЕР щодо можливості акредитації освітньо-професійної програми «Професійна освіта (за спеціалізаціями)», третій (доктор філософії) рівень вищої освіти, 01 Освіта/Педагогіка, 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями)

9.     Експертний висновок ГЕР щодо можливості акредитації освітньо-професійної програми «Професійна освіта (Управління підприємствами сфери послуг)», другий (магістерський) рівень вищої освіти, 01 Освіта/Педагогіка, 015 Професійна освіта (Сфера обслуговування)

10.  Експертний висновок ГЕР щодо можливості акредитації освітньо-професійної програми «Професійна освіта (Економіка)», другий (магістерський) рівень вищої освіти, 01 Освіта/Педагогіка, 015 Професійна освіта (Економіка)

11. Експертний висновок ГЕР щодо можливості акредитації освітньо-професійної програми «Професійна освіта (Енергетика)», початковий рівень (короткий цикл) вищої освіти, 01 Освіта/Педагогіка, 015 Професійна освіта (Енергетика). 

12. Експертний висновок ГЕР щодо можливості акредитації освітньо-професійної програми «Професійна освіта (Машинобудування)», початковий рівень (короткий цикл) вищої освіти, 01 Освіта/Педагогіка, 015 Професійна освіта (Машинобудування). 

13. Експертний висновок ГЕР щодо можливості акредитації освітньо-професійної програми «Професійна освіта (Харчові технології)», початковий рівень (короткий цикл) вищої освіти, 01 Освіта/Педагогіка, 015 Професійна освіта (Харчові технології). 

14. Експертний висновок ГЕР щодо можливості акредитації освітньо-професійної програми «Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості)», перший (бакалаврський) рівень вищої освіти, 01 Освіта/Педагогіка, 015 Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості).

15. Експертний висновок ГЕР щодо можливості акредитації освітньо-професійної програми «Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології», перший (бакалаврський) рівень вищої освіти, 15 «Автоматизація та приладобудування», 151 «Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології»

16. Експертний висновок ГЕР щодо можливості акредитації освітньо-професійної програми «Психологія іміджу», початковий рівень (короткий цикл) вищої освіти, 05 «Соціальні та поведінкові науки», 053 «Психологія»

17. Експертний висновок ГЕР щодо можливості акредитації освітньо-професійної програми «Менеджмент організацій і адміністрування», початковий рівень (короткий цикл) вищої освіти, 07 «Управління та адміністрування», 073 «Менеджмент».

18. Експертний висновок ГЕР щодо можливості акредитації освітньо-професійної програми «Професійна освіта (Управління підприємствами сфери послуг)», за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти, галузі знань 01 Освіта/Педагогіка, спеціальності 015 Професійна освіта

19. Експертний висновок ГЕР щодо можливості акредитації освітньо-професійної програми «Краєзнавчо-туристична робота», за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти, галузі знань 03 Гуманітарні науки, спеціальності 032 Історія та археологія.

20. Експертний висновок ГЕР щодо можливості акредитації освітньо-наукової програми «Професійна освіта (за спеціалізаціями)», третій (доктор філософії) рівень вищої освіти, 01 Освіта/Педагогіка, 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями) 2024 р.