Професійна освіта (Енергетика) (млб)

Код Назва
ОК01 Українська мова (за професійним спрямуванням)
ОК02 Історичні та соціально-політичні студії
ОК03 Філософсько-українознавчі студії
ОК04 Іноземна мова
ОК05 Технології особистісного зростання та навчання
ОК06 Iнформацiйнi i комунiкацiйнi технологiї
ОК07 Педагогіка виробничого навчання
ОК08 Психологія виробничого навчання
ОК09 Освітні теорії та методології у педагогічній діяльністі
ОК10 Основи охорони праці та безпека життєдіяльності
ОК11 Фізика
ОК12 Електротехніка та енергетичне обладнання
ОК13 Монтаж та експлуатація електрообладнання енергосистем
ОК14 Розрахунок параметрів енергооб"єктів
ОК15 Вища математика
ОК16 Вступ до фаху та виробниче навчання
ОК17 Виробнича практика
ОК18 Виробничо-педагогічна практика
ОК19 Атестаційний екзамен із загальної та професійно-педагогічної підготовки
ОК20 Атестаційний екзамен зі спеціалізації
ОК21 Фізичне виховання