Професійна освіта (Машинобудування) (млб)

Код Назва
ОК01

ОК01 Українська мова (за професійним спрямуванням)

ОК02 ОК02 Історичні та соціально-політичні студії
ОК03 ОК03 Філософсько-українознавчі студії
ОК04 ОК04 Іноземна мова
ОК05 ОК05 Технології особистісного зростання та навчання
ОК06 ОК06 Iнформацiйнi i комунiкацiйнi технологiї
ОК07 ОК07 Педагогіка виробничого навчання
ОК08 ОК08 Психологія виробничого навчання
ОК09 ОК09 Освітні теорії та методології у педагогічній діяльності
ОК10 ОК10 Сучасні матеріали і обладнання в галузі
ОК11 ОК11 Теоретичні основи інженерії в галузі
ОК12  ОК12 Теоретична та прикладна механіка. Деталi машин
ОК13 ОК13 Механізація та автоматизація галузевих процесів
ОК14 ОК14 Вища математика
ОК15 ОК15 Вступ до фаху Виробниче навчання
ОК16 ОК16 РП Виробнича практика
ОК17 ОК17 РП Виробничо-педагог практика
ОК18 ОК18 Атестаційний екзамен із загальної та професійно-педагогічної підготовки
ОК19  ОК19 Атестаційний екзамен зі спеціалізації
ОК20  ОК20 Фізичне виховання