Силабуси

ОК1_Іноземна мова

ОК2 Історичні та соціально-політичні студії

ОК3 Технології особистісного зростання та навчання

ОК4 Iнформацiйнi i комунiкацiйнi технологiї

ОК5 Українська мова (за професійним спрямуванням)

ОК6 Вступ до фаху

ОК7_Загальна, органічна хімія та екологія

ОК8_Математичні і графічні основи галузевого знання

ОК9_Основи гостинності

ОК10_Основи товарознавства в галузі

ОК11_Процеси та апарати харчових виробництв

ОК12_Технології харчових виробництв

ОК13_Основи технологій ресторанної продукції

ОК14_Фізичне виховання

ОК15_Виробнича практика

ОК16_Кваліфікаційний екзамен та атестація

ОК 01 Іноземна мова 

ОК 02 Інформаційні системи і технології в управлінні

ОК 03 Теорія організації 

ОК 04. Основи менеджменту  і адміністрування

ОК 05 Психологія РП

ОК 06 Теоретико-правові основи права РП

ОК 07 Філософсько-українознавчі студії

ОК 08 Вища та прикладна математика РП

ОК 09 Економічна теорія

ОК 10 Українська мова (за професійним спрямуванням)

ОК 11 Комунікативна культура РП

ОК 12 Освітні теорії та метедології у педагогічній діяльності

ОК 13 Основи підприємницької діяльності

ОК 14 Правове регулювання господарської діяльності

ОК 15  Менеджмент

ОК 16 Самоменеджмент

ОК 17 Теоретико-прикладні основи права

ОК 18 Основи освітнього менеджменту

ОК 19 Професійна педагогіка

ОК 20 Командоутворення й технології командної роботи

ОК 21 Методика професійного навчання

ОК 22 Основи інженерно-педагогічної творчості

ОК 23 Етика педагогічної діяльності 

ОК 24  Управління інноваціями на підприємствах сфери послуг 

ОК 25 Управління витратами підприємств сфери послуг

ОК 26 Управлінський аналіз

ОК 27 Макроекономіка

ОК 28 Статистика РП

ОК 29  Інструментальне забезпечення E-learning

ОК 30 Фізичне виховання

ОК 31 Виробнича практика (1) РП

ОК 32 Виробнича практика (2) РП

ОК 33 Педагогічна практика РП

ОК 34 Технологічна практика (1)

ОК 35 Технологічна практика (2)

ОК 36 Атестаційний езамен РП

Силабуси на 2022-2023 н.р. за ОНП в редакції 2022 р.

 1. Філософія науки
 2. Іноземна мова в академічному середовищі
 3. Українське наукове мовлення
 4. Теорія і методологія наукових досліджень
 5. Інформаційні технології в наукових дослідженнях
 6. Інноваційні педагогічні технології в закладах вищої освіти
 7. Науково-дослідні основи стандартизації
 8. Метрологія та інформаційно-вимірювальні системи
 9. Сучасні технології командної роботи та комунікації
 10. Управління якістю в системі технічного регулювання
 11. Інформаційні системи оцінювання якості
 12. Асистенська практика

Силабуси на 2021-2022 н.р. за ОНП в редакції 2021 р.

 1. Філософія науки
 2. Іноземна мова в академічному середовищі
 3. Українське наукове мовлення
 4. Теорія і методологія наукових досліджень
 5. Інформаційні технології в наукових дослідженнях
 6. Інноваційні педагогічні технології в закладах вищої освіти
 7. Науково-дослідні основи стандартизації
 8. Метрологія та інформаційно-вимірювальні системи
 9. Сучасні технології командної роботи та комунікації
 10. Управління якістю в системі технічного регулювання
 11. Інформаційні системи оцінювання якості
 12. Асистенська практика

 

Код

Назва

ОК1

Українська мова (за професійним спрямуванням)

ОК2

Історичні та соціально-політичні студії

ОК3

Філософсько-українознавчі студії

ОК4

Іноземна мова

ОК5

Теоретико-прикладні основи права

ОК6

Технології особистісного зростання та навчання

ОК7

Iнформацiйнi i комунiкацiйнi технології

ОК8

Освітні теорії та методології у професійній діяльності 

ОК9

Професійна педагогіка

ОК10

Командо-утворення й технології командної роботи

ОК11

Методика професійного навчання

ОК12

Етика педагогічної діяльності

ОК13

Загальна, органічна хімія та екологія

ОК14

Основи інженерно-педагогічної творчості

ОК15

Фізико-хімічні властивості матеріалів і товарів в галузі

ОК16

Основи конструювання виробів

ОК17

Основи технології виробів

ОК18

Живопис та основи кольорознавства

ОК19

Моделювання і художнє оздоблення

ОК20

Художнє проектування виробів

ОК21

Вступ до фаху та виробниче навчання

ОК22

Математичні і графічні основи галузевого знання

ОК23

Виробнича практика

ОК24

Виробнича практика

ОК25

Технологічна практика

ОК26

Технологічна практика

ОК27

Педагогічна практика

ОК28

Державний іспит з педагогіки, психології та методики професійного навчання

ОК1 Українська мова (за професійним спрямуванням)

ОК2 Історичні та соціально-політичні студії

ОК3 Філософсько-українознавчі студії

ОК4 Іноземна мова

ОК5 Технології особистісного зростання та навчання

ОК6 Iнформацiйнi i комунiкацiйнi технологiї

ОК7 Педагогіка виробничого навчання

ОК8 Психологія виробничого навчання

ОК9 Освітні теорії та методології у педагогічній діяльності

ОК10 Сучасні матеріали і обладнання в зварювальному виробництві

ОК11 Теоретичні основи інженерії в галузі

ОК12 Теоретична та прикладна механіка. Деталi машин

ОК13 Механiзацiя та автоматизацiя зварювальних процесiв, методи організації праці в галузі

ОК14 Вища математика

ОК15 Вступ до фаху та виробниче навчання

ОК16 Виробнича практика

ОК17 Виробничо-педагогічна практика

ОК18 Атестаційний екзамен із загальної та професійно-педагогічної підготовки

ОК19 Атестаційний екзамен зі спеціалізації

ОК20 Фізичне виховання

ОК1 Вища математика

ОК2 Фізика 

ОК3 Електротехніка

ОК4 Основи програмування

ОК5 Інженерна та комп`ютерна графіка

ОК6 Інформаційні технології та бази даних в автоматизованих системах керування

ОК7 Основи охорони праці та безпека життєдіяльності

ОК8 Іноземна мова

ОК9 Історичні та соціально-політичні студії 

ОК10 Філософсько-українознавчі студії

ОК11 Українська мова (за професійним спрямуванням)

ОК12 Основи проектування, вимірювання та технічні засоби систем автоматичного керування

ОК13 Теорія автоматичного управління

ОК14 Електроніка та мікропроцесорна техніка (у тому числі виконання курсового проекту)

ОК15 Вступ до фаху та виробниче навчання

ОК16 Виробнича практика 1

ОК17 Виробнича практика 2

ОК18 Кваліфікаційний іспит

ОК19 Фізичне виховання (позакредитна)

 

ОК1 Iсторичнi та соцiально-полiтичнi студii

ОК2 Вища математика

ОК3 Технологii особистiсного зростання і навчання

ОК4 Eвропейська iнтеграцiя. Економiчна теорiя (Частина I. Eвропейська iнтеграцiя)

ОК4 Eвропейська iнтеграцiя. Економiчна теорiя (Частина 2 Економiчна теорiя)

ОК4 Європейська інтеграція. Економічна теорія( у 2х ч.)

ОК5 Вступ до фаху

ОК6 Iнформацiйнi i комунiкацiйнi технологii

ОК7 Iноземна мова

ОК8 Теорiя органiзацii

ОК9 Макро- i мiкроекономiка

ОК10 Управлiнський аналiз

ОК11 Самоменеджмент

ОК12 Украiнська мова (за професiйним спрямуванням)

ОК13 Фiлософсько-украiнознавчi студii

ОК14 Основи менеджменту i адмiнiстрування

ОК15 Управлiння персоналом

ОК16 Фiзичне виховання

ОК17 Робоча програма Виробнича практика 1

ОК18 Робоча програма Виробнича практика 2

ОК19 Робоча програма Державний iспит

ОК1 Вступ до фаху та основи психології іміджу

ОК2 Іноземна мова

ОК3 Основи анатомії та фізоології центральної нервової системи

ОК4 Психологiя стилю та образу

ОК5 Інформаційні і комунікаційні технології

ОК6 Загальна психологія та історичні аспекти психології

ОК7 Психологiя здоров'я

ОК8 Загальна та професiйна педагогіка

ОК9 Технології особистісного зростання та навчання

ОК10 Філософсько-українознавчі студії

ОК11 Iсторичнi та соцiально-полiтичнi студii

ОК12 Державний іспит РП

ОК13 Ознайомча практика

ОК14 Професійно-психологічна практика з основ іміджу

ОК15 Фізичне виховання

ОК16 Украiнська мова (за професiйним стпрямуванням)

 

ОК 1 Українська мова (за професійним спрямуванням)

ОК 2 Історичні та соціально-політичні студії

ОК 3 Філософсько-українознавчі студії

ОК 4 Іноземна мова

ОК 5 Технології особистісного зростання та навчання

ОК 6 Iнформацiйнi i комунiкацiйнi технологiї

ОК 7 Педагогіка виробничого навчання

ОК 8 Психологія виробничого навчання

ОК 9 Освітні теорії та методології у педагогічній діяльності

ОК 10 Загальна, органічна хімія та екологія

ОК 11 Основи товарознавства в галузі

ОК 12 Технологія виробництва кулінарної продукції

ОК 13 Організація виробництва та обслуговування в закладах харчової галузі

ОК 14 Основи дієтичного харчування

ОК 15 Математичні і графічні основи галузевого знання

ОК 16 Вступ до фаху та виробниче навчання

ОК 17 Виробнича практика

ОК 18 Виробничо-педагогічна практика

ОК 19 Атестаційний екзамен із загальної та професійно-педагогічної підготовки

ОК 20 Атестаційний екзамен зі спеціалізації

ОК 21 Фізичне виховання

Код Назва
ОК01

ОК01 Українська мова (за професійним спрямуванням)

ОК02 ОК02 Історичні та соціально-політичні студії
ОК03 ОК03 Філософсько-українознавчі студії
ОК04 ОК04 Іноземна мова
ОК05 ОК05 Технології особистісного зростання та навчання
ОК06 ОК06 Iнформацiйнi i комунiкацiйнi технологiї
ОК07 ОК07 Педагогіка виробничого навчання
ОК08 ОК08 Психологія виробничого навчання
ОК09 ОК09 Освітні теорії та методології у педагогічній діяльності
ОК10 ОК10 Сучасні матеріали і обладнання в галузі
ОК11 ОК11 Теоретичні основи інженерії в галузі
ОК12  ОК12 Теоретична та прикладна механіка. Деталi машин
ОК13 ОК13 Механізація та автоматизація галузевих процесів
ОК14 ОК14 Вища математика
ОК15 ОК15 Вступ до фаху Виробниче навчання
ОК16 ОК16 РП Виробнича практика
ОК17 ОК17 РП Виробничо-педагог практика
ОК18 ОК18 Атестаційний екзамен із загальної та професійно-педагогічної підготовки
ОК19  ОК19 Атестаційний екзамен зі спеціалізації
ОК20  ОК20 Фізичне виховання

 

Код Назва
ОК01 Українська мова (за професійним спрямуванням)
ОК02 Історичні та соціально-політичні студії
ОК03 Філософсько-українознавчі студії
ОК04 Іноземна мова
ОК05 Технології особистісного зростання та навчання
ОК06 Iнформацiйнi i комунiкацiйнi технологiї
ОК07 Педагогіка виробничого навчання
ОК08 Психологія виробничого навчання
ОК09 Освітні теорії та методології у педагогічній діяльністі
ОК10 Основи охорони праці та безпека життєдіяльності
ОК11 Фізика
ОК12 Електротехніка та енергетичне обладнання
ОК13 Монтаж та експлуатація електрообладнання енергосистем
ОК14 Розрахунок параметрів енергооб"єктів
ОК15 Вища математика
ОК16 Вступ до фаху та виробниче навчання
ОК17 Виробнича практика
ОК18 Виробничо-педагогічна практика
ОК19 Атестаційний екзамен із загальної та професійно-педагогічної підготовки
ОК20 Атестаційний екзамен зі спеціалізації
ОК21 Фізичне виховання

Іноземна мова

Фiлософськi основи освiти

Методологія і організація наукових досліджень

Курсова робота HRМен

НR-менеджмент

Менеджмент організацій

Управління якістю та змінами підприємств сфери послуг

Педагогічне проєктування в інноваційному просторі

Інноваційні технології в педагогічній діяльності

Психологічне забезпечення професійної діяльності в освіті

Менеджмент освіти

Іноземна мова

Фiлософськi основи освiти 

Методологія і організація наукових досліджень

Конкурентоспроможність підприємства

Стратегічне управління та інноваційний розвиток підприємства

Управління проєктами на підприємстві

Педагогічне проєктування в інноваційному просторі

Інноваційні технології в педагогічній діяльності

Психологічне забезпечення професійної діяльності в освіті

Менеджмент освіти

ОК 1 Соціогуманітарні та мовні студії
ОК 2 Командоутворення та технології командної роботи
ОК 3 Психологія і соціологія
ОК 4 Соціальна педагогіка
ОК 5 Педагогіка та приватні методики у професійній діяльності
ОК 6 Основи інклюзивної освіти
ОК 7 Сучасні інформаційні засоби навчання
ОК 8 Дидактичне проєктування
ОК 9 Освітні інновації
ОК 10 Основи педагогічних вимірювань та моніторингу якості освіти
ОК 11 Педагогіка здоров’я
ОК 12 Педагогіка дозвілля
ОК 13 Основи соціалізації особистості
ОК 14 Нормативно-правові засади соціальної роботи
ОК 15 Організація роботи з дитячими та молодіжними організаціями
ОК 16 Педагогіка сімейного виховання
ОК 17 Іноземна мова
ОК 18 Психологія особистості, мислення і мотивації у професійній освіті
ОК 19 Педагогічна практика І
ОК 20 Педагогічна практика ІІ
ОК 21 Переддипломна практика
ОК 22 Фізичне виховання
ОК 23 Атестаційний екзамен
ОК 24 Кваліфікаційна робота

Силабуси:

Силабуси:

Силабуси на 2022-2023 н.р. за ОНП в редакції 2022 р.

Силабуси на 2021-2022 н.р. за ОНП в редакції 2021 р.

 

Силабуси на 2020-2021 н.р. за ОНП в редакції 2020 р:

Силабуси на 2020-2021 н.р. за ОНП в редакції 2019 р:Силабуси на 2022-2023 н.р. за ОНП в редакції 2022 р.

Силабуси на 2021-2022 н.р. за ОНП в редакції 2021 р.

Силабуси на 2020-2021 н.р. за ОНП в редакції 2020 р:

Силабуси на 2020-2021 н.р. за ОНП в редакції 2019 р: 

Силабуси:

Силлабуси:

 

 

Силлабуси:

ОК1 Вища математика

ОК2 Фізика

ОК3 Електротехніка, вимірювання та метрологічне забезпечення

ОК4 Основи програмування

ОК5 Інженерна та комп’ютерна графіка

ОК6 Інформаційні і комунікаційні технології 

ОК7 Охорона праці та безпека життєдіяльності 

ОК8 Іноземна мова

ОК9 Історичні та соціально-політичні студії

ОК10 Філософсько-українознавчі студії

ОК11 Українська мова

ОК12 Командоутворення й технології командної роботи

ОК13 Теоретико-прикладні основи права

ОК14 Основи автоматизації, монтажу та налагодження технічних засобів систем керування

ОК15 Основи ТАУ

ОК16 Основи проектування СУ

ОК17 Електроніка та мікропроцесорна техніка

ОК18 Теорія автоматичного управління

ОК19 Теорія електроприводу та СУЕП

ОК20 Програмування, бази даних, програмне забезпечення в мікропроцесорних системах і системах управління

ОК21 Основи комп’ютерно-інтегрованого управління

ОК22 Технічні засоби автоматизації

ОК23 Системний аналіз, ідентифікація та моделювання процесів і систем

ОК24 Автоматизовані системи управління технологічними процесами і обєктами

ОК25 Вступ до фаху та виробниче навчання

ОК26 1 виробнича практика РП

ОК27 2 виробнича практика РП

ОК28 1 технологiчна практика РП

ОК29 2 технологiчна практика РП

ОК30 переддипломна практика РП

ОК31 Бакалаврська кваліфікаційна робота МВ

ОК32 Фізичне виховання

СИЛАБУСИ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ ЗА СПЕЦІАЛЬНОСТЯМИ ПО АКАДЕМІЇ

Початковий рівень (короткий цикл)

Перший (бакалаврський) рівень

Другий (магістерський) рівень

 

Третій (доктор філософії) рівень 
 Номер та назва спеціальності  Назва силабуса освітньої програми

Номер та назва спеціальності

Назва силабуса освітньої програми

Номер та назва спеціальності

Назва силабуса освітньої програми

Номер та назва спеціальності

 Назва силабуса освітньої програми

015.08 Професійна освіта (Енергетика)

015.33 Професійна освіта (Енергетика, електротехніка та електромеханіка)

Професійна освіта (Енергетика) (млб)

011 Освітні. педагогічні науки

Освітні, педагогічні науки (бакалавр)

011 Освітні, педагогічні науки

Освітні, педагогічні науки

 011 Освітні, педагогічні науки Освітні, педагогічні науки (доктор філософії)

 015.11 Професійна освіта (Машинобудування)

015.34 Професійна освіта (Машинобудування),

Професійна освіта (Машинобудування) (млб)

015 Професійна освіта (Видавничо-поліграфічна справа)

Професійна освіта (Видавничо-поліграфічна справа)

015 Професійна освіта (Видавничо-поліграфічна справа)

Професійна освіта (Видавничо-поліграфічна справа)

 

015 Професійна освіта (за спеціалізаціями)

Професійна освіта (за спеціалізаціями) (доктор філософії)

 015.37 Професійна освіта (Харчові технології)

015.37 Професійна освіта (Аграрне виробництво, переробка сільськогосподарської продукції та харчові технології)

Професійна освіта (Харчові технології) (млб)

015 Професійна освіта (Дизайн)

Професійна освіта (Дизайн) 

015 Професійна освіта (Дизайн)

Професійна освіта (Дизайн)

   
 053 Психологія Психологія іміджу (млб)

015 Професійна освіта (Економіка)

Професійна освіта (Економіка)

015 Професійна освіта (Економіка)

Професійна освіта ( Економіка)

   
 073 Менеджмент Менеджмент організацій і адміністрування (млб)

015 Професійна освіта (Електроніка, радіотехніка та телекомунікації)

Професійна освіта (Електроніка, радіотехніка та телекомунікації) 

015 Професійна освіта (Електроніка, радіотехніка та телекомунікації)

Професійна освіта (Електроніка, радіотехніка та телекомунікації) (магістр)

   
   

Професійна освіта (Архітектура та програмування комп’ютерних систем)

   
 015.31 Професійна освіта (Будівництво та зварювання) Професійна освіта (Зварювання) (млб)

Професійна освіта (Комп’ютерні системи та мережі)

   
   

Професійна освіта (Радіотехніка та телекомунікації)

   
   

015 Професійна освіта (Електротехніка та електромеханіка)

Професійна освіта (Електротехніка та електромеханіка)

015 Професійна освіта (Електротехніка та електромеханіка)

Професійна освіта (Електротехніка та електромеханіка)

   
   

015 Професійна освіта (Енергетика)

Професійна освіта (Енергетика)

015 Професійна освіта (Енергетика)

Професійна освіта (Енергетика)

   
   

015 Професійна освіта (Зварювання)

Професійна освіта (Зварювання)

015 Професійна освіта (Зварювання)

Професійна освіта (Зварювання)          

   
   

015 Професійна освіта (Комп’ютерні технології)

Професійна освіта (Комп’ютерні технології)

015 Професійна освіта (Комп’ютерні технології)

Професійна освіта (Комп’ютерні технології)

   
   

015 Професійна освіта (Машинобудування)

Професійна освіта (Машинобудування)

015 Професійна освіта (Машинобудування)

Професійна освіта (Машинобудування)

   
   

015 Професійна освіта (Метрологія, стандартизація та сертифікація)

Професійна освіта (Метрологія, стандартизація та сертифікація)

015 Професійна освіта (Метрологія, стандартизація та сертифікація)

Професійна освіта (Метрологія, стандартизація та сертифікація)

   
   

015 Професійна освіта (Нафтогазова справа)

Професійна освіта (Нафтогазова справа) 

015 Професійна освіта (Нафтогазова справа)

Професійна освіта (Нафтогазова справа)

   
   

Професійна освіта (Видобування нафти та газу)

   
   

Професійна освіта (Транспортування та зберігання нафти та газу)

   
   

015 Професійна освіта (Охорона праці)

Професійна освіта (Охорона праці)          

015 Професійна освіта (Охорона праці)

Професійна освіта (Охорона праці)          

   
   

015 Професійна освіта (Сфера обслуговування)

Професійна освіта (Управління підприємствами сфери послуг)

015 Професійна освіта (Сфера обслуговування)

Професійна освіта (Управління підприємствами сфери послуг)

   
   

015 Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості)

Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості)

015 Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості)

Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості)

   
   

015 Професійна освіта (Товарознавство)

Професійна освіта (Товарознавство)

 

 

   
   

015 Професійна освіта (Транспорт)

Професійна освіта (Транспорт)

015 Професійна освіта (Транспорт)

Професійна освіта (Транспорт)

   
   

015 Професійна освіта (Харчові технології)

Професійна освіта (Харчові технології)

015 Професійна освіта (Харчові технології)

Професійна освіта (Харчові технології)

   
   

032 Історія та археологія

 

 

 

   
   

051 Економіка

Економіка підприємств

051 Економіка

Економіка

   
   

053 Психологія

Практична психологія

053 Психологія

Практична психологія

 053 Психологія   Психологія 
   

Психологія консалтингу і менеджменту

   

073 Менеджмент

Менеджмент організацій та адміністрування

073 Менеджмент

Управління інтелектуальною власністю

 073 Менеджмент    Менеджмент  
   

Управління соціальним закладом

   

Управління навчальним закладом

   

Менеджмент організацій та адміністрування

   

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Підприємництво у туристичній галузі

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Управління та економіка підприємництва

   
   

 

 

113 Прикладна математика

Прикладна математика

 113 Прикладна математика  Прикладна математика
   

131 Прикладна механіка

Прикладна механіка. Зварювання

131 Прикладна механіка

Прикладна механіка. Зварювання

 131 Прикладна механіка  Прикладна механіка
   

133 Галузеве машинобудування

Підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання

133 Галузеве машинобудування

Підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання

 133 Галузеве машинобудування  Галузеве машинобудування
   

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Електричні станції, мережі та системи

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Електричні станції, мережі та системи

   
   

144 Теплоенергетика

Теплоенергетика

144 Теплоенергетика

Теплоенергетика

   
   

Енергетичний менеджмент

   
   

Енергозберігаючі та ресурсозберігаючі технології в промисловості та комунальному господарстві

   
 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології   Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології (млб) 

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології 

 

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

     
181 Ресторанні технології Харчові технології (млб)

 

 

152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

Якість, стандартизація та сертифікація

 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка Якість, стандартизація та метрологічне забезпечення
   

182 Технології легкої промисловості

Технології легкої промисловості

182 Технології легкої промисловості

Технології легкої промисловості

   
   

 

 

281 Публічне управління та адміністрування

Адміністративний менеджмент